ÇENE CERRAHİSİ

Sinüs Lifting

Ağız içerisinde dişlerin varlığı, dişlerle bağlantılı pek çok alanda kemik dokusunun devamlılığının sağlanması için oldukça önemlidir. Dişlerin eksik olması ya da kaybedilmesi durumunda ise fonksiyon görmeyen kemik dokuları çeşitli alanlarda yıkıma uğrar. Bölgede yeni bir restorasyon yapılabilmesi için engel teşkil eden kemik yıkımları pek çok estetik ve fonksiyonel kaybı da beraberinde getirir.

Kaybedilen dokuların geri kazanılması ve bölgede uygun restorasyonların yapımına izin verecek bir ortamın oluşturulması için ise çeşitli uygulamalar bulunur. Sinüs lifting tedavileri bu kapsamda uygulanan ek cerrahi işlemler arasında önemli bir yere sahiptir.

Sinüs Lifting Nedir?

Sinüs lifting, üst çene kemikleriyle komşuluğu olan sinüs boşluklarının taban bölgesinde meydana gelen kemik kayıplarını tedavi etmek amacıyla yapılan greft uygulamalarıdır. Diş eksikliğine bağlı olarak sinüs tabanının sarktığı durumlarda kemik dokusunun implant uygulamaları için uygun forma getirilmesi amacıyla planlanır. Bu tedavilerle birlikte ağız boşluğu içerisinde herhangi bir mesafe kaybı yaşanmadan kemik hacminde artış sağlanması mümkündür.

Sinüs Lifting Teknikleri Hangi Durumlarda Yapılmaz?

  • Sinüs boşluğunu etkileyen alerjik rinit, enfeksiyon ya da patolojik lezyonlar sağlıklı bir sinüs lifting uygulaması yapılmasına engel olabilir.
  • Kontrol altına alınamamış sistemik etkili hastalıkların varlığında öncelikle genel sağlığı etkileyen hastalığın kontrol altına alınması gerekir.
  • Baş boyun bölgesini içeren radyoterapi tedavisi gören hastalarda tedavi sonrası komplikasyon riskleri nedeniyle greft uygulamaları planlanmaz.
  • Aşırı miktarda tütün ya da alkol kullanımı, sinüs lifting sonrası ihtiyaç duyulan iyileşme mekanizmalarının bozulmasına neden olabilir.

Sinüs Lifting Nasıl Yapılır?

Detaylı muayenelerin ardından 3 boyutlu radyografiler üzerinden planlanan sinüs lifting uygulamalarında tedaviye ilgili alanın lokal olarak uyuşturulmasıyla başlanır. Lokal anestezi uygulamasını takiben tedavide kullanılacak tekniğe bağlı olarak dokular düzenlenir ve sinüs tabanına ulaşım sağlanır.

İhtiyaç duyulan bölgelerde sinüs membranı kemik yüzeyinden ayrılarak yukarı taşınır. Bu uygulama sonucu oluşan boş alana kemik grefti uygulanır ve ardından bölge özel bir membranla örtülerek greftin stabil bir şekilde alana tutunması sağlanır. Bu işlemleri takiben tedavi için açılan yumuşak dokular dikişler yardımıyla kapatılır ve işlem tamamlanır.

Sinüs Lifting Uygulanan Alana Ne Zaman İmplant Yapılabilir?

Çene kemiklerinde implant uygulamaları planlanabilmesi için implantın bölgede stabil kalıp kalamayacağının değerlendirilmesi gereklidir. Bu durumun tespiti tedavi öncesinde bulunan kemik dokusunun özelliklerinin incelenmesiyle yapılabilir. Çene kemiğinin boyut özellikleri implantın stabilizasyonu için yeterli olduğunda sinüs lifting ve implant uygulamasının birlikte yapılması planlanabilir ve cerrahi tedavi tek seansta tamamlanabilir.

Ancak dokuların yetersiz olduğu ve implantın hareketsiz bir şekilde kalması için gerekli desteği sağlayamadığı durumlarda başarılı bir tedavi için uygulamaların ayrı yapılması gerekir. Bu durumda öncelikle sinüs lifting uygulaması yapılarak bölgede yeterli oranda kemikleşme sağlanması için 6 aya kadar beklenir.

Sinüs Lifting Uygulanan Alana Ne Zaman İmplant Yapılabilir?

Çene kemiklerinde implant uygulamaları planlanabilmesi için implantın bölgede stabil kalıp kalamayacağının değerlendirilmesi gereklidir. Bu durumun tespiti tedavi öncesinde bulunan kemik dokusunun özelliklerinin incelenmesiyle yapılabilir. Çene kemiğinin boyut özellikleri implantın stabilizasyonu için yeterli olduğunda sinüs lifting ve implant uygulamasının birlikte yapılması planlanabilir ve cerrahi tedavi tek seansta tamamlanabilir.

Ancak dokuların yetersiz olduğu ve implantın hareketsiz bir şekilde kalması için gerekli desteği sağlayamadığı durumlarda başarılı bir tedavi için uygulamaların ayrı yapılması gerekir. Bu durumda öncelikle sinüs lifting uygulaması yapılarak bölgede yeterli oranda kemikleşme sağlanması için 6 aya kadar beklenir.

Kliniğimizde sinüs lifting operasyonu dahil olmak üzere pek çok greft uygulaması alanında uzman hekimlerimiz tarafından yapılır. Dilediğiniz zaman Dentetik’e başvurarak greft uygulamaları için gerekli değerlendirmelerin yapılması amacıyla hekimlerimize danışabilirsiniz.