Dt. Kutluhan Kandaş

Protetik Diş Tedavisi / Mesul Müdür

1990 yılında İstanbul’da doğan Dt. Kutluhan Kandaş, 2014 yılında Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olmuştur.

2015 yılında Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine başlamıştır.

2013 yılında Löhne, Almanya’da Dogan Dental Office’te gözlemci hekim olarak bulunmuştur.

2015 yılında Temporomandibular Eklem Sorunları ve Tedavi Yöntemleri eğitimi almıştır.

2015 yılında Porselen Lamina Veneerler üzerine eğitim almıştır.

2019 yılında Stuttgart, Almanya’da CAMLOG VIP Implant eğitimine katılmıştır.

2022 yılında İstanbul’da Bredent Fast&Fixed All-on-Four eğitimine katılmıştır.

2022 yılında İstanbul’da İmplant Çevreleyen Yumuşak Dokular eğitimine katılmıştır.  

2016 yılında Dentetik Diş Kliniği’nin kurucu hekimi olarak görev almaya başlamış olup, Dijital Diş Hekimliği, Monolitik Zirkonlar, Tam Ağız İmplant Üzeri Protezler, Gülüş Tasarımı, Porselen Laminate Veneerler, Fast&Fixed protezler ve Same-Day-Implant konsepti üzerinde çalışmalar yapmaktadır.

Dr Dt Kadir Akın Kaygun

Çene Cerrahi / Baş Hekim

1988 yılında İstanbul’da doğan Dr. Dt. 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olmuştur.

2012 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalında doktora eğitimine başlamıştır.

2018 yılında ‘’İndüklenmiş Pluripotent Kök Hücrelerin Osteojenik Potansiyelinin İncelenmesi’’ konulu tez çalışmasını sunarak PhD ünvanı almaya hak kazanmıştır.

2014-2015 yılları arasında Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde Çene Cerrahisi Anabilim Dalında çalışmalarını sürdürmüştür.

2014 yılında Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği Kongresine katılmıştır.

2019 yılında Stuttgart, Almanya’da CAMLOG VIP Implant eğitimine katılmıştır.

2022 yılında İstanbul’da Bredent Fast&Fixed All-on-Four eğitimine katılmıştır.

2022 yılında İstanbul’da İmplant Çevreleyen Yumuşak Dokular eğitimine katılmıştır.

2012-2016 yılları arasında bir çok faklı diş kliniğinde danışman çene cerrahı olarak görev almıştır.

2016 yılında Dentetik Diş Kliniği’nin kurucu hekimi olarak görev almaya başlamış olup; çalışmalarını, implant tedavileri, All-on-Four konsepti, kemik greftleri , implant tedavisinde ‘’ Zero-Bone-Loss Concept’’ve lazer destekli diş hekimliği uygulamaları üzerinde yoğunlaştırmıştır.

Dr. Dt. Sinem Kuru Kaygun

Pedodontist (Çocuk Diş Hekimi)

1989 istanbul doğumlu Sinem Kuru Kaygun  2011 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmuştur.

2011 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalında başladığı doktora eğitimini 2017 yılında  “Lipoteikoik asitin kalsiyum-silikat içerikli simanlar ile inaktivasyonunun dental pulpa kök hücrelerinde hücre ölüm mekanizmasına etkilerinin incelenmesi” adlı TÜBİTAK destekli tez çalışmasını sunarak PhD ünvani almya hak kazanmıştır.

2021 yılında Biruni üniversitesi Ortodonti anabilim dalında ikinci doktora eğitimine hak kazanmış ve halen eğitimine devam etmektedir.

.Pedodonti ve Ortodonti alanındaki akademik çalışmaları ve bilimsel etkinlikleri yakinen takip etmektedir.

Koruyucu ve önleyici ortodontik tedaviler, miyofonksiyonel tedavi, şeffaf plak tedavileri, yer tutucu işlemleri mesleki ilgi alanlarıdır.

2016 yılından beri kliniğimizde görev almaktadır.

 • Kuru S, Sepet E, İrez T, Aktaş E, Yazır Y, Duruksu G, Osmanoglu Akyol E, Ergüven M. “Effects of different pulp-capping materials on cell death signaling pathways of lipoteichoic acid-stimulated human dental pulp stem cells”, Odontology, 18, 2020.
 • Pınar Erdem A, Peker K, Kuru S, Sepet E. “Evaluation of Final-Year Turkish Dental Students’ Knowledge, Attitude, and Self-Perceived Competency towards Preventive Dentistry”, Biomed Res Int, 19, 2019.
 • Kuru S, Acikgoz MM, Erdem Pinar A, Ak G, Erdem TL, Aren G, Sepet E. “Evaluation of maxillary sinus expansion in children due to maxillary first molar extraction”, Eur Oral Res, 53(1):1-5, 2019.
 • Mutlu E, Parlak B, Kuru S, Oztas E, Pınar-Erdem A, Sepet E. “Evaluation of Crossbites in Relation with Dental Arch Widths, Occlusion Type, Nutritive and Non-nutritive Sucking Habits and Respiratory Factors in the Early Mixed Dentition”, Oral Health Prev Dent, 17(5):447-55, 2019.
 • Pınar Erdem A, Kuru S, Ürkmez EŞ, Sepet E, Güneş H, Yıldız N, et al. “Oral health status and its relation with medication and dental fear in children with attention-deficit hyperactivity disorder”, Nigerian Journal Of Clinical Practice, vol.21, pp.1132-1138, 2018.
 • Gorken FN , Kuru S , Batu S , Guven HY , Sepet E. “Compomers reinforced with bioactive glass and hydroxyapatite particles.”, Oral Health & Preventive Dentistry, vol.16, pp.431-438, 2018.
 • Budanur D, Kuru S, Sepet E. “Fiber Reinforced Composite Space Maintainers: Methods Of Clinical Application” Turkiye Klinikleri J Dental Sci Cases, 1(2):115-20, 2015.
 • Kuru S, Erdem AP, Mucuk G, Gorken FN, Sepet E, Dogan F. “The incidence of occupational exposures among health care workers and students at Istanbul University Faculty of Dentistry” Journal of patient safety and infection control, 2: 42-6, 2014.
 • Sepet E, Yildiz C, Pinar Erdem A, Ikikarakayali G, Gorken F.N, Kuru S. “Relationship Between Mandibular Incisor Irregularity and Type of Occlusion in Ankyloglossia” Oral Health Prev Dent, 5, 2014.
 • Sepet E, Aren G, Onur Ö, Pinar Erdem A, Tolgay C, Kuru S, Ünal Ş. “Knowledge Of Sports Participants About Dental Emergency Procedures And The Use Of Mouthguards” Dental Traumatology, 30(5): 391-5, 2014.
 • Kuru S, Açıkgöz MM, Görken FN, İkikarakayalı G, Erdem AP, Çağatay P, Erdem TL, Ak G, Sepet E. ”Maxillary sinus pneumatization after maxillary first molar extractions in children” International Dental Journal 63(1):336-7, 2013.
 • Kuru S, Erdem AP, Mucuk G, Gorken FN, Sepet E, Dogan F. “The incidence of occupational exposures among health care workers and students at Istanbul University Faculty of Dentistry” International Journal of Paediatric Dentistry, 23(1):168, 2013.
 • Aren G., Sepet E., Pinar Erdem A, Tolgay C, Kuru S, Ertekin C, Güloğlu R, Aren A. “Predominant Causes And Types Of Orofacial Injury In Children Attending Emergency Department” Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery, 3: 246-50, 2013.
 • Aren G, Sepet E, Pinar Erdem A, Tolgay C, Kuru S, Ertekin C, Güloğlu R, Aren A. “Predominant Causes And Types Of Orofacial Injury In Children Attending Emergency Department” Brazilian Journal of Dental Traumatology, 3:35, 2012.
 • Sepet E, Aren G, Onur Ö, Pinar Erdem A, Tolgay C, Kuru S, Ünal Ş. “Knowledge Of Sports Participants About Dental Emergency Procedures And The Use Of Mouthguards” Brazilian Journal of Dental Traumatology, 3:35 2012.
 • Gorken FN, İkikarakayali G, Pinar Erdem A, Kuru S, Sepet E. “Multiple talon cusps, dens in dente and concrescence in a child with hypomelanosis of Ito” Open Journal of Stomatology, 2: 206-9, 2012.
 •  
 • Sepet E, Kuru S, Irez T, Aktas E, Yazir Y, Duruksu G, Erguven M. “Effect of Calcium-Silicate Cements On Lipoteichoic Acid-Infected And Healthy Dpscs”, Aic 19th International Congress And Conseuro., Bologna, İtalya, May 2017. (Poster)
 • Mutlu E, Parlak B, Kuru S, Öztaş E, Kaşeli K, Sepet E, “Ön çapraz kapanışı olan hastalarda yatay yön ölçümlerinin değerlendirilmesi.”, TDB 22.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İzmir, Türkiye, Mayıs 2016. (Poster)
 • Gürcan Tanyeri AT, Kuru S, Sepet E, Kaşeli K, Seymen F. ”Çocuk Hastalarda Uygulanan Sabit ve Hareketli Yer Tutucuların DMFT ve Plak İndeksine Etkisi” 22. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Girne, KKTC, Kasım 2015. (Poster)
 • Görken FN, Kuru S, Batu Ş, Güven Y, Sepet E. “Biyoaktif cam ve hidroksiapatit ile modifiye edilmiş kompomer restoratif materyallerin demineralizasyona direnç özelliklerinin incelenmesi” 22. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Girne, KKTC, Kasım 2015. (Poster)
 • Gorken FN, Kuru S, Sepet E, Ergin MF, Aydın I. “To investigate the mechanical properties of compomer restorative materials modified with bioactive glass and hydroxyapatite particles.”, 3rd Euro Congress and Expo on Dental & Oral Health , Alicante, İspanya, Haziran 2015.. (Poster)
 • Kuru S, Sepet E. “Komplike vertikal kuron kırığı tedavisi” İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 7. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, Kasım 2014. (Poster)
 • Budanur-Tuncer D, Kuru S, Pınar-Erdem A, Sepet E. “Tek diş ön çapraz kapanişi olan 9 olguda hareketli aparey tedavisinin değerlendirilmesi” 21. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, İstanbul, Türkiye, Kasım 2014. (Poster)
 • Budanur Tuncer D, Kuru S, Pınar-Erdem A, Sepet E. “Management of anterior teeth trauma: reattachment of fractured fragments” 8th International Congress of Mediterranean Societies of Pediatric Dentistry, İstanbul, Türkiye, Kasım 2014. (Poster)
 • Kuru S, Sepet E. “Komplike bir travma olgusu: 2 yıllık takip” 21. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, İstanbul, Türkiye, Kasım 2014. (Poster)
 • Kuru S, Bilgin ES, Budanur D, Pınar-Erdem A, Sepet E. “Different treatment approaches for the management of complicated crown fractures” 8th International Congress of Mediterranean Societies of Pediatric Dentistry, İstanbul, Türkiye, Kasım 2014. (Poster)
 • Kuru S, Unsal G, Ulug SD, Sepet E, Aktoren O. “Atypical barrier formation with calcium hydroxide apexification” 8th International Congress of Mediterranean Societies of Pediatric Dentistry, İstanbul, Türkiye, Kasım 2014. (Poster)
 • Kuru S, Guven Y, Yıldırım M, Sepet E, Gencay K. “The mandibular condylar fractures in pediatric patients: two cases” 18th World Congress on Dental Traumatology, İstanbul, Türkiye, Haziran 2014. (Poster)
 • Kuru S, Koyuncuoğlu G, Ak G, Aren G. “Cornelia De Lange Sendromu: Olgu Sunumu” 20. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi, Kayseri, Türkiye, Kasım 2013. (Poster)
 • Budanur DT, Yılmaz D, Kuru S, Kaşali K, Aren G, Sepet E. “Ergenlik Dönemindeki Bir Grup Bireyin Ağız Diş Sağlığı Bulguları ve Ağız Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi” 20. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi, Kayseri, Türkiye, Kasım 2013. (Poster)
 • Kuru S, Açıkgöz MM, Görken FN, İkikarakayalı G, Erdem AP, Çağatay P, Erdem TL, Ak G, Sepet E. “Çocuklarda maksiller sinüs konumunun maksiller birinci molar diş çekimi sonrası değerlendirilmesi” İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, Kasım 2013. (Poster)
 • Kuru S, Açıkgöz MM, Görken FN, İkikarakayalı G, Erdem AP, Çağatay P, Erdem TL, Ak G, Sepet E. ”Maxillary sinus pneumatization after maxillary first molar extractions in children” FDI 101st congress 2013 Istanbul Annual World Dental Congress, İstanbul, Türkiye, Ağustos 2013. (Poster)
 • Kuru S, Erdem AP, Mucuk G, Gorken FN, Sepet E, Dogan F. “The incidence of occupational exposures among health care workers and students at Istanbul University Faculty of Dentistry” 24th Congress of IAPD, Seoul, Korea, Haziran 2013. (Poster)
 • Kuru S, Pinar Erdem A, İkikarakayali G, Görken F, Sepet E, Doğan F, Çağatay P. “İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde Çalışan Sağlık Personelinde iş kazası sonucu oluşan yaralanmalar”, 1. Ulusal Sağlık Kuruluşları Çevre Yönetim Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, Kasım 2012 (Sözlü Bildiri)
 • Sepet E, Aren G, Onur Ö, Pınar Erdem A, Tolgay C, Kuru S, Ünal Ş. “Sporcularda Dental Travma Yönetimi ve Ağız Koruyucular Hakkındaki Bilgi Düzeyinin Belirlenmesi” 19.Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, Ekim 2012. (Poster)
 • Kuru S, Pinar Erdem A, İkikarakayali G, Görken FN, Sepet E, Doğan F, Çağatay P. “İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde Çalışan Sağlık Personelinin Yaralanma Durumu” 19.Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, Ekim 2012. (Poster)
 • Aren G, Sepet E, Pinar Erdem A, Tolgay C, Kuru S, Ertekin C, Güloğlu R, Aren A. “Predominant Causes And Types Of Orofacial Injury In Children Attending Emergency Department” 17th World Congress on Dental Traumatology, Brezilya, Eylül 2012. (Poster)
 • Sepet E, Aren G, Onur Ö, Pinar Erdem A, Tolgay C, Kuru S, Ünal Ş. “Knowledge Of Sports Participants About Dental Emergency Procedures And The Use Of Mouthguards” 17th World Congress on Dental Traumatology, Brezilya, Eylül 2012. (Poster)
 • ., Ağralı, Ö.B., Kuru, L. (2016). Nifedipin Kullanımına Bağlı Dişeti Büyümesinde Periodontal Tedavi: Bir Olgu Sunumu. Türk Diş Hekimleri Birliği 22. Ulusal Kongresi 19-21 Mayıs 2016, İzmir, Türkiye – Poster

Uzm. Dt. Gözde Asena Bayraktar

Pedodontist (Çocuk Diş Hekimi)

1993 yılında istanbulda doğan Gözde Asena Bayraktar 2016 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmuştur.

2016 yılında “Çocuk Diş Hekimliğinde Lazerin Kullanım Alanları” isimli tez çalışmasını sunarak üniversite eğitimini tamamlamıştır.

2018-2022 yılları arasında Bezmialem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi- Çocuk
Diş Hekimliği Anabilim Dalı nda uzmanlık eğitimini tamamlayarak PEDONDONTİ UZMANI olmaya hak kazanmıştır.

2022 yılında Nano ve Mikro boyutlarda Biyoaktif Cam Partikülleri Eklenen Fissür Örtücü Materyallerin
Remineralizyon etkinliklerinin İn vitro olarak değerlendirilmesi isimli uzmanlık tezini sunmuştur.

2022 yılında Genel anestezi altında tedavi planlaması ve prefabrike zirkonyum restorasyonları eğitimine katılmıştır.

2022 yılında 3M adezyon ve kompozit restorasyonlar workshop Prof. Dr Zafer Çehreli eğitimine katılmıştır.
2022 yılında Çocuk Diş Hekimliğinde Pulpa Tedavileri Dr. Uğur Tokay eğitimine katılmıştır.
2021 yılında 27. Uluslararası Türk Pedodonti Kongresi nde Farklı restoratif materyallerin süt dişi aşınması üzerindeki etkisinin mikrobilgisayarlı tomografi ile kantitatif olarak değerlendirilmesi isimli çalışmasını sözlü olarak sunmuştur.2021 yılında Nusmile Pediatrik Zirkonyum Kuron ve MTA uygulama kursu na katılmıştır.,

2015 yılında TDB 21. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi ne katılmıştır.

2014 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 7. Uluslararası Bilimsel Kongresine katılmıştır

2022 yılı itibariyle DENTETİK DİŞ KLİNİĞİNDE PEDODONTİ (çocuk diş hekimiliği) UZMANI olarak çalışmalarına devam etmektedir.

2021 yılında Pınar kınay Taran ve Abdurrahman şahinbaş ile farkli restoratif materyalleri degerlendirdikleri “Effect of Different Restorative Materials on Primary Tooth Wear: A Quantitative Evaluation Using Microcomputed Tomography” isimli çalışma pediatric Dentistry dergisinde yayınlanmıştır.

Dt Merve Seçil

Estetik Diş Hekimi

1997 yılında İzmir’de doğan Merve Seçil  2021 yılında Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmuştur.

2019 ve 2021 yılında Apex Diş Hekimliği Zirvesine katılmıştır.

2020 yılında TDB Online Kongresine katılmıştır.

2021 yılından beri dentetik diş kliniğinde görev almaktadır.

Estetik diş hekimliği uygulamarı, kanal tedavisi uygulamaları mesleki ilgi alanlarıdır.

Dt İbrahim Kavan

Estetik Diş Hekimi

Diş Hekimi İbrahim Kavan 1993 Kayseri doğumludur.

2017 yılında Marmara Üniversitesinde tamamlamıştır.

2015 yılında TDB kongresine katılmıştır.

2022 yılında 3. Avrasya diş hekimliği kongresine katılmıştır.

2017 yılında “Klinikte Her Yönü İle MTA uygulamaları” eğitimine katılmıştır.

2018 yılında “Ön bölge kompozit dolgu uygulamaları” eğitimine katılmıştır.

Diş hekimlinde MTA uygulamarı, estetik doldular, kanal tedavisi uygulamaları mesleki ilgi alanlarıdır.

 2017 yılında itibaren Dentetik diş kliniğinde çalışmaktadır

Dr. Dt. Furkan Vatan

Ortodonti

1991 Erzurum doğumlu Furkan Vatan 2016 yılında Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olmuştur.

2016 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalında doktora eğitimine başlamıştır.

2017 yılında Ankara 15. Türkiye Ortodonti Derneği Sempozyumuna katılmıştır.

2018 yılında İzmir 16. Türkiye Ortodonti Derneği Kongresine katılmıştır.

2019 yılında Bodrum Türkiye Ortodonti Derneği Sempozyumuna katılmıştır.

2019 yılında Lingual Ortodonti eğitimi almıştır.

2019 yılında İnvisalign eğitimi almıştır.

2020 yılında  Prof. Dr. Korkmaz Sayınsu Ortognatik Cerrahi Kursuna katılmıştır.

2022 yılında 1. Türkiye Aligner Derneği Sempozyumuna katılmıştır.

2022 yılında Dr.Ravindra Nanda Online Seminer  eğitimine katılmıştır.

Lingual ortodonti şeffaf plaklarla ortodonti ve ortognatik cerrahi sertifikalarına sahiptir. Türkiye ortodonti derneği, türkiye lingual ortodonti derneği ve türkiye aligner derneği üyesidir

Mesleki ilgi alanları şeffaf plaklar ile ortodontik tedavilerdir.

2016 yılından beri kliniğimizde görev almaktadır.

Ayşegül Gökkaya

Diş Hekimi Asistanı

Rabia Gizem Erzurum

Anestezi Teknikeri

Berre Balcı

Radyoloji Teknikeri

Ercan Öztürk

Teknik Sorumlu

Çiğdem Sönmez

Karşılama Görevlisi