Dt. Kutluhan Kandaş

Protetik Diş Tedavisi / Mesul Müdür

1990 yılında İstanbul’da doğan Dt. Kutluhan Kandaş, 2014 yılında Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olmuştur.

2015 yılında Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine başlamıştır.

2013 yılında Löhne, Almanya’da Dogan Dental Office’te gözlemci hekim olarak bulunmuştur.

2015 yılında Temporomandibular Eklem Sorunları ve Tedavi Yöntemleri eğitimi almıştır.

2015 yılında Porselen Lamina Veneerler üzerine eğitim almıştır.

2019 yılında Stuttgart, Almanya’da CAMLOG VIP Implant eğitimine katılmıştır.

2022 yılında İstanbul’da Bredent Fast&Fixed All-on-Four eğitimine katılmıştır.

2022 yılında İstanbul’da İmplant Çevreleyen Yumuşak Dokular eğitimine katılmıştır.  

2016 yılında Dentetik Diş Kliniği’nin kurucu hekimi olarak görev almaya başlamış olup, Dijital Diş Hekimliği, Monolitik Zirkonlar, Tam Ağız İmplant Üzeri Protezler, Gülüş Tasarımı, Porselen Laminate Veneerler, Fast&Fixed protezler ve Same-Day-Implant konsepti üzerinde çalışmalar yapmaktadır.

Dr. Dt. Kadir Akın Kaygun

Çene Cerrahi / Baş Hekim

1988 yılında İstanbul’da doğan Dr. Dt. 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olmuştur.

2012 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalında doktora eğitimine başlamıştır.

2018 yılında ‘’İndüklenmiş Pluripotent Kök Hücrelerin Osteojenik Potansiyelinin İncelenmesi’’ konulu tez çalışmasını sunarak PhD ünvanı almaya hak kazanmıştır.

2014-2015 yılları arasında Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde Çene Cerrahisi Anabilim Dalında çalışmalarını sürdürmüştür.

2014 yılında Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği Kongresine katılmıştır.

2019 yılında Stuttgart, Almanya’da CAMLOG VIP Implant eğitimine katılmıştır.

2022 yılında İstanbul’da Bredent Fast&Fixed All-on-Four eğitimine katılmıştır.

2022 yılında İstanbul’da İmplant Çevreleyen Yumuşak Dokular eğitimine katılmıştır.

2012-2016 yılları arasında bir çok faklı diş kliniğinde danışman çene cerrahı olarak görev almıştır.

2016 yılında Dentetik Diş Kliniği’nin kurucu hekimi olarak görev almaya başlamış olup; çalışmalarını, implant tedavileri, All-on-Four konsepti, kemik greftleri , implant tedavisinde ‘’ Zero-Bone-Loss Concept’’ve lazer destekli diş hekimliği uygulamaları üzerinde yoğunlaştırmıştır.

Dr. Dt. Sinem Kuru Kaygun

Ortodontist

1989 istanbul doğumlu Sinem Kuru Kaygun  2011 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmuştur.

2011 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalında başladığı doktora eğitimini 2017 yılında  “Lipoteikoik asitin kalsiyum-silikat içerikli simanlar ile inaktivasyonunun dental pulpa kök hücrelerinde hücre ölüm mekanizmasına etkilerinin incelenmesi” adlı TÜBİTAK destekli tez çalışmasını sunarak PhD ünvani almya hak kazanmıştır.

2021 yılında Biruni üniversitesi Ortodonti anabilim dalında ikinci doktora eğitimine hak kazanmış ve halen eğitimine devam etmektedir.

.Pedodonti ve Ortodonti alanındaki akademik çalışmaları ve bilimsel etkinlikleri yakinen takip etmektedir.

Koruyucu ve önleyici ortodontik tedaviler, miyofonksiyonel tedavi, şeffaf plak tedavileri, yer tutucu işlemleri mesleki ilgi alanlarıdır.

2016 yılından beri kliniğimizde görev almaktadır.

 • Kuru S, Sepet E, İrez T, Aktaş E, Yazır Y, Duruksu G, Osmanoglu Akyol E, Ergüven M. “Effects of different pulp-capping materials on cell death signaling pathways of lipoteichoic acid-stimulated human dental pulp stem cells”, Odontology, 18, 2020.
 • Pınar Erdem A, Peker K, Kuru S, Sepet E. “Evaluation of Final-Year Turkish Dental Students’ Knowledge, Attitude, and Self-Perceived Competency towards Preventive Dentistry”, Biomed Res Int, 19, 2019.
 • Kuru S, Acikgoz MM, Erdem Pinar A, Ak G, Erdem TL, Aren G, Sepet E. “Evaluation of maxillary sinus expansion in children due to maxillary first molar extraction”, Eur Oral Res, 53(1):1-5, 2019.
 • Mutlu E, Parlak B, Kuru S, Oztas E, Pınar-Erdem A, Sepet E. “Evaluation of Crossbites in Relation with Dental Arch Widths, Occlusion Type, Nutritive and Non-nutritive Sucking Habits and Respiratory Factors in the Early Mixed Dentition”, Oral Health Prev Dent, 17(5):447-55, 2019.
 • Pınar Erdem A, Kuru S, Ürkmez EŞ, Sepet E, Güneş H, Yıldız N, et al. “Oral health status and its relation with medication and dental fear in children with attention-deficit hyperactivity disorder”, Nigerian Journal Of Clinical Practice, vol.21, pp.1132-1138, 2018.
 • Gorken FN , Kuru S , Batu S , Guven HY , Sepet E. “Compomers reinforced with bioactive glass and hydroxyapatite particles.”, Oral Health & Preventive Dentistry, vol.16, pp.431-438, 2018.
 • Budanur D, Kuru S, Sepet E. “Fiber Reinforced Composite Space Maintainers: Methods Of Clinical Application” Turkiye Klinikleri J Dental Sci Cases, 1(2):115-20, 2015.
 • Kuru S, Erdem AP, Mucuk G, Gorken FN, Sepet E, Dogan F. “The incidence of occupational exposures among health care workers and students at Istanbul University Faculty of Dentistry” Journal of patient safety and infection control, 2: 42-6, 2014.
 • Sepet E, Yildiz C, Pinar Erdem A, Ikikarakayali G, Gorken F.N, Kuru S. “Relationship Between Mandibular Incisor Irregularity and Type of Occlusion in Ankyloglossia” Oral Health Prev Dent, 5, 2014.
 • Sepet E, Aren G, Onur Ö, Pinar Erdem A, Tolgay C, Kuru S, Ünal Ş. “Knowledge Of Sports Participants About Dental Emergency Procedures And The Use Of Mouthguards” Dental Traumatology, 30(5): 391-5, 2014.
 • Kuru S, Açıkgöz MM, Görken FN, İkikarakayalı G, Erdem AP, Çağatay P, Erdem TL, Ak G, Sepet E. ”Maxillary sinus pneumatization after maxillary first molar extractions in children” International Dental Journal 63(1):336-7, 2013.
 • Kuru S, Erdem AP, Mucuk G, Gorken FN, Sepet E, Dogan F. “The incidence of occupational exposures among health care workers and students at Istanbul University Faculty of Dentistry” International Journal of Paediatric Dentistry, 23(1):168, 2013.
 • Aren G., Sepet E., Pinar Erdem A, Tolgay C, Kuru S, Ertekin C, Güloğlu R, Aren A. “Predominant Causes And Types Of Orofacial Injury In Children Attending Emergency Department” Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery, 3: 246-50, 2013.
 • Aren G, Sepet E, Pinar Erdem A, Tolgay C, Kuru S, Ertekin C, Güloğlu R, Aren A. “Predominant Causes And Types Of Orofacial Injury In Children Attending Emergency Department” Brazilian Journal of Dental Traumatology, 3:35, 2012.
 • Sepet E, Aren G, Onur Ö, Pinar Erdem A, Tolgay C, Kuru S, Ünal Ş. “Knowledge Of Sports Participants About Dental Emergency Procedures And The Use Of Mouthguards” Brazilian Journal of Dental Traumatology, 3:35 2012.
 • Gorken FN, İkikarakayali G, Pinar Erdem A, Kuru S, Sepet E. “Multiple talon cusps, dens in dente and concrescence in a child with hypomelanosis of Ito” Open Journal of Stomatology, 2: 206-9, 2012.
 •  
 • Sepet E, Kuru S, Irez T, Aktas E, Yazir Y, Duruksu G, Erguven M. “Effect of Calcium-Silicate Cements On Lipoteichoic Acid-Infected And Healthy Dpscs”, Aic 19th International Congress And Conseuro., Bologna, İtalya, May 2017. (Poster)
 • Mutlu E, Parlak B, Kuru S, Öztaş E, Kaşeli K, Sepet E, “Ön çapraz kapanışı olan hastalarda yatay yön ölçümlerinin değerlendirilmesi.”, TDB 22.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İzmir, Türkiye, Mayıs 2016. (Poster)
 • Gürcan Tanyeri AT, Kuru S, Sepet E, Kaşeli K, Seymen F. ”Çocuk Hastalarda Uygulanan Sabit ve Hareketli Yer Tutucuların DMFT ve Plak İndeksine Etkisi” 22. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Girne, KKTC, Kasım 2015. (Poster)
 • Görken FN, Kuru S, Batu Ş, Güven Y, Sepet E. “Biyoaktif cam ve hidroksiapatit ile modifiye edilmiş kompomer restoratif materyallerin demineralizasyona direnç özelliklerinin incelenmesi” 22. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Girne, KKTC, Kasım 2015. (Poster)
 • Gorken FN, Kuru S, Sepet E, Ergin MF, Aydın I. “To investigate the mechanical properties of compomer restorative materials modified with bioactive glass and hydroxyapatite particles.”, 3rd Euro Congress and Expo on Dental & Oral Health , Alicante, İspanya, Haziran 2015.. (Poster)
 • Kuru S, Sepet E. “Komplike vertikal kuron kırığı tedavisi” İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 7. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, Kasım 2014. (Poster)
 • Budanur-Tuncer D, Kuru S, Pınar-Erdem A, Sepet E. “Tek diş ön çapraz kapanişi olan 9 olguda hareketli aparey tedavisinin değerlendirilmesi” 21. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, İstanbul, Türkiye, Kasım 2014. (Poster)
 • Budanur Tuncer D, Kuru S, Pınar-Erdem A, Sepet E. “Management of anterior teeth trauma: reattachment of fractured fragments” 8th International Congress of Mediterranean Societies of Pediatric Dentistry, İstanbul, Türkiye, Kasım 2014. (Poster)
 • Kuru S, Sepet E. “Komplike bir travma olgusu: 2 yıllık takip” 21. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, İstanbul, Türkiye, Kasım 2014. (Poster)
 • Kuru S, Bilgin ES, Budanur D, Pınar-Erdem A, Sepet E. “Different treatment approaches for the management of complicated crown fractures” 8th International Congress of Mediterranean Societies of Pediatric Dentistry, İstanbul, Türkiye, Kasım 2014. (Poster)
 • Kuru S, Unsal G, Ulug SD, Sepet E, Aktoren O. “Atypical barrier formation with calcium hydroxide apexification” 8th International Congress of Mediterranean Societies of Pediatric Dentistry, İstanbul, Türkiye, Kasım 2014. (Poster)
 • Kuru S, Guven Y, Yıldırım M, Sepet E, Gencay K. “The mandibular condylar fractures in pediatric patients: two cases” 18th World Congress on Dental Traumatology, İstanbul, Türkiye, Haziran 2014. (Poster)
 • Kuru S, Koyuncuoğlu G, Ak G, Aren G. “Cornelia De Lange Sendromu: Olgu Sunumu” 20. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi, Kayseri, Türkiye, Kasım 2013. (Poster)
 • Budanur DT, Yılmaz D, Kuru S, Kaşali K, Aren G, Sepet E. “Ergenlik Dönemindeki Bir Grup Bireyin Ağız Diş Sağlığı Bulguları ve Ağız Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi” 20. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi, Kayseri, Türkiye, Kasım 2013. (Poster)
 • Kuru S, Açıkgöz MM, Görken FN, İkikarakayalı G, Erdem AP, Çağatay P, Erdem TL, Ak G, Sepet E. “Çocuklarda maksiller sinüs konumunun maksiller birinci molar diş çekimi sonrası değerlendirilmesi” İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, Kasım 2013. (Poster)
 • Kuru S, Açıkgöz MM, Görken FN, İkikarakayalı G, Erdem AP, Çağatay P, Erdem TL, Ak G, Sepet E. ”Maxillary sinus pneumatization after maxillary first molar extractions in children” FDI 101st congress 2013 Istanbul Annual World Dental Congress, İstanbul, Türkiye, Ağustos 2013. (Poster)
 • Kuru S, Erdem AP, Mucuk G, Gorken FN, Sepet E, Dogan F. “The incidence of occupational exposures among health care workers and students at Istanbul University Faculty of Dentistry” 24th Congress of IAPD, Seoul, Korea, Haziran 2013. (Poster)
 • Kuru S, Pinar Erdem A, İkikarakayali G, Görken F, Sepet E, Doğan F, Çağatay P. “İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde Çalışan Sağlık Personelinde iş kazası sonucu oluşan yaralanmalar”, 1. Ulusal Sağlık Kuruluşları Çevre Yönetim Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, Kasım 2012 (Sözlü Bildiri)
 • Sepet E, Aren G, Onur Ö, Pınar Erdem A, Tolgay C, Kuru S, Ünal Ş. “Sporcularda Dental Travma Yönetimi ve Ağız Koruyucular Hakkındaki Bilgi Düzeyinin Belirlenmesi” 19.Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, Ekim 2012. (Poster)
 • Kuru S, Pinar Erdem A, İkikarakayali G, Görken FN, Sepet E, Doğan F, Çağatay P. “İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde Çalışan Sağlık Personelinin Yaralanma Durumu” 19.Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, Ekim 2012. (Poster)
 • Aren G, Sepet E, Pinar Erdem A, Tolgay C, Kuru S, Ertekin C, Güloğlu R, Aren A. “Predominant Causes And Types Of Orofacial Injury In Children Attending Emergency Department” 17th World Congress on Dental Traumatology, Brezilya, Eylül 2012. (Poster)
 • Sepet E, Aren G, Onur Ö, Pinar Erdem A, Tolgay C, Kuru S, Ünal Ş. “Knowledge Of Sports Participants About Dental Emergency Procedures And The Use Of Mouthguards” 17th World Congress on Dental Traumatology, Brezilya, Eylül 2012. (Poster)
 • ., Ağralı, Ö.B., Kuru, L. (2016). Nifedipin Kullanımına Bağlı Dişeti Büyümesinde Periodontal Tedavi: Bir Olgu Sunumu. Türk Diş Hekimleri Birliği 22. Ulusal Kongresi 19-21 Mayıs 2016, İzmir, Türkiye – Poster

Dr. Dt. Furkan Vatan

Ortodontist

1991 Erzurum doğumlu Furkan Vatan 2016 yılında Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olmuştur.

2016 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalında doktora eğitimine başlamıştır.

2017 yılında Ankara 15. Türkiye Ortodonti Derneği Sempozyumuna katılmıştır.

2018 yılında İzmir 16. Türkiye Ortodonti Derneği Kongresine katılmıştır.

2019 yılında Bodrum Türkiye Ortodonti Derneği Sempozyumuna katılmıştır.

2019 yılında Lingual Ortodonti eğitimi almıştır.

2019 yılında İnvisalign eğitimi almıştır.

2020 yılında  Prof. Dr. Korkmaz Sayınsu Ortognatik Cerrahi Kursuna katılmıştır.

2022 yılında 1. Türkiye Aligner Derneği Sempozyumuna katılmıştır.

2022 yılında Dr.Ravindra Nanda Online Seminer  eğitimine katılmıştır.

Lingual ortodonti şeffaf plaklarla ortodonti ve ortognatik cerrahi sertifikalarına sahiptir. Türkiye ortodonti derneği, Türkiye lingual ortodonti derneği ve Türkiye aligner derneği üyesidir

Mesleki ilgi alanları şeffaf plaklar ile ortodontik tedavilerdir.

2016 yılından beri kliniğimizde görev almaktadır.

Dt. Yaren Günay

Pedodontist (Çocuk Diş Hekimi)

1997 yılında Adana’da doğan çocuk diş hekimi Yaren Günay, 2020 yılında Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olmuştur.

2020 yılında Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine başlamıştır.

22., 23., ve 24. TDB Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi’ne katılmıştır.

2022 yılında 28. Uluslararası Türk Pedodonti Derneği Kongresi’ne katılmıştır.

0-14 yaş arası çocukların gelişimsel ve psikolojik gereksinimlerini göz önünde bulundurarak dental işlemleri çocuklar için kaygıdan uzak bir hale getirmeyi ve böylece ağız ve diş sağlığının sürdürülebilmesi için gerekli olan alışkanlıkların küçük yaşlarda kazandırılmasını hedeflemektedir.

Çocuk diş hekimliğinde güncel restoratif yaklaşımlar, koruyucu uygulamalar, genel anestezi altında diş tedavileri, süt ve daimi dişlerde endodontik tedaviler ilgi alanlarıdır.

 
 

 

 

Dt. Selim Büyükmumcu

Estetik Diş Hekimi

1995 yılında Konya’da doğan H.Selim Büyükmumcu 2020 yılında Bezmialem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmuştur.
2017 Uniglobal sempozyumuna katılmıştır.

2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Dijital Diş Hekimliği Paneline katılmıştır.
2018 ve 2019 yıllarında Tdb kongresine katılmıştır.

2022 yılından beri dentetik diş kliniğinde görev almaktadır.
Estetik diş hekimliği uygulamaları, kanal tedavisi uygulamaları mesleki ilgi alanlarıdır.

Dt. Necati Alperen Çitil

Diş Hekimi

1996 yılında Kahramanmaraş’da doğan Necati Alperen Çitil 2021 yılında İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmuştur.

2019 yılında Türk-Japon Dental Çalıştayına katılmıştır.

2019 ve 2020 yıllarında TDB kongresine katılmıştır.

2023 yılından beri Dentetik Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde görev almaktadır.

Kanal tedavisi ve estetik diş hekimliği uygulamaları mesleki ilgi alanlarıdır.

Ayşegül Gökkaya

Diş Hekimi Asistanı

Rabia Gizem Erzurum

Anestezi Teknikeri

Feride Korkmaz

Diş Hekimi Asistanı

Burcu Rabia Yelis

Diş Hekimi Asistanı

Yeşide Gündüz

Diş Hekimi Asistanı

Yıldız Ersoy

Diş Hekimi Asistanı

Çiğdem Sönmez

Klinik Yöneticisi

Buse Genç

Banko

İmran Ekiz Gurit

Banko

Çiler Fulya Erkan

Çağrı Merkezi Sorumlusu