PERİODONTOLOJİ

Rejeneratif Periodontoloji Uygulamaları

Diş etinde hastalık gelişimi, dişlerin çevresinde yer alan çeşitli dokuların kaybedilmesine neden olabilir. Bu doku kayıpları, ağız ve diş sağlığını çeşitli yönlerden tehlikeye atabilir. Günümüzde diş hekimliği alanında yapılan pek çok araştırma sonucu gelişen rejeneratif periodontoloji uygulamaları ise dokuların eski formlarına kavuşturularak iyileştirilmesini sağlayabilir.

Rejeneratif Periodontal Tedavi Nedir?

Rejeneratif periodontal tedavi, diş eti ve diş etiyle ilişkili dokularda meydana gelen kayıpların bölgede aynı dokuların gelişmesi ile tedavi edilmesidir. Rejeneratif periodontoloji uygulamaları ile birlikte dişi çevreleyen dokuların doğal sağlıklı formuna olabildiğince yakın bir şekilde tedavi edilmesi amaçlanır. Bu kapsamda diş etinin yüzeyinde, bağ dokusunda, çene kemiklerinde ya da çene kemiği ile dişin bağlantı alanında meydana gelen kayıpların tedavi edilmesi planlanabilir.

Diş Eti Hastalıklarında Yalnızca Enfeksiyon Etkeninin Uzaklaştırılması Neden Her Zaman Yeterli Olmaz?

Diş eti hastalıklarından etkilenen dokuların iyileşme hızları birbirinden farklıdır. Diş etinin yüzey dokularında ve bağ dokusunda hızlı iyileşme gözlenirken kemik dokusu ya da kemik ile dişin bağlantısını sağlayan alanların iyileşmesi için uzun sürelere ihtiyaç duyulur. Yalnızca hızlı iyileşme gözlenen dokularda hastalık geliştiğinde enfeksiyonun tedavi edilmesi tek başına yeterli bir uygulama olabilir. Ancak daha fazla dokuda yıkım olduğunda enfeksiyon ortadan kaldırıldıktan sonra dokular kendi kendine iyileşmeye bırakılırsa boşluk alanlar hızlı iyileşme gözlenen dokular ile kaplanabilir. Kemik dokusu ve kemik ile diş arasındaki bağlantılar geri kazanılamadığında bölgede yer alan dişlere sağlanan destek azalır ve ağız hijyeninin sürdürülmesi zorlaşır. Bu durum uzun vadede daha fazla dokunun kaybedilmesiyle sonuçlanabilir.

Rejeneratif Periodontoloji Uygulamaları ile Tedavi Nasıl Yapılır?

Bölgede rejenerasyonun sağlanabilmesi için öncelikle mutlaka enfeksiyonun kontrol altına alınması gerekir. Bu kapsamda tedavilere diş taşı temizliği ve kök yüzeyi düzleştirmesi uygulamaları ile başlanır. Enfeksiyon ortadan kaldırıldıktan sonra rejenerasyonun kendi kendine sağlanması mümkün değilse hastanın ideal bir şekilde tedavi edilebilmesi için uygun rejeneratif periodontoloji uygulamaları planlanır.

Tedavi aşamasında lokal anestezi uygulanarak ağrısız ve konforlu bir şekilde işlem yapılabilir. Bölge uyuştuğunda tedavi edilmesi gereken alana ulaşılabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılır. Rejenerasyonu sağlayacak dokuların ağız içerisinden alınacağı durumda uygun yöntemlerle dokunun alınması sağlanır.

Tedavi bölgesine plana uygun şekilde greft, bariyer ya da doku mühendisliği kapsamında üretilen materyal yerleştirilir. Ardından diş eti dokusu, bulunması gereken alanlara dikişler yardımıyla sabitlenir ve takip aşamasına geçilir. Bu aşamada planlanan kontrol seanslarıyla birlikte dokulardaki iyileşme durumu kontrol edilir ve ideal iyileşme sağlandığında tedavi tamamlanmış olur.

Rejeneratif Periodontoloji Uygulamaları Hangi Yöntemlerle Sağlanabilir?

Başlangıç Tedavisi Uygulamaları

Doku kayıplarının minimal olduğu durumlarda başlangıç tedavileri kapsamında uygulanan diş taşı temizliği (detertraj) ve kök yüzeyi düzleştirmesi (küretaj) işlemleri dokuların geri kazanımı için yeterli olabilir. Uygun koşulların sağlanabildiği dönemde planlanan bu tedaviler sonrasında oluşan pıhtı, dokuların yeniden şekillenmesine imkan tanıyabilir.

Greft Uygulamaları

Kaybedilen doku türüne bağlı olarak diş eti, bağ dokusu ya da kemik greftleri uygulanabilir. Greft materyalleri dokunun yenilenmesi gereken alanın hacmini korur ve bölgede ilgili rejenerasyon hücrelerinin etkinlik göstermesini sağlar.

Yönlendirilmiş Doku Rejenerasyonu

Bölgenin temizlenmesinin ardından doku kaybının gözlendiği bölgede hızlı iyileşen dokular ile yavaş iyileşen dokular arasına bir bariyer konabilir. Bu bariyer sayesinde dokular, gerekli bölgede kendini iyileştirecek şekilde yönlendirilmiş olur.

Doku Mühendisliği Uygulamaları

Tedaviyi sağlayacak materyalin dokuların doğal oluşum ve rejenerasyon mekanizmalarına uygun olarak planlanmasıdır. Bu uygulamalarda ilgili dokuları oluşturma potansiyeli olan hücreler, hücre fonksiyonlarını destekleyen ya da yönlendiren büyüme ve farklılaşma faktörleriyle birlikte uygulanır. Uygulanacak materyalin formu ise yenilenmesi hedeflenen dokunun üç boyutlu yapısına uygun olarak hazırlanır.

Dentetik, periodontoloji (diş eti hastalıkları) alanında uzmanlaşmış hekimler tarafından uygulanan pek çok tedavi alternatifine sahiptir. Siz de tedavi amacıyla ihtiyaç duyduğunuz rejeneratif periodontoloji uygulamaları hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için dilediğiniz zaman Dentetik’e başvurabilirsiniz.