ENDODONTİ

Kanal Tedavisi

Dişlerde enfeksiyon gelişmesi pek çok dokunun hasar görmesine, fonksiyonları kısıtlayarak kişinin konfor kayıpları yaşamasına neden olabilir. Dokuların sağlığının korunması amacıyla enfeksiyonun yayılım gösterdiği bölgelere bağlı olarak çeşitli tedavi uygulamalarının yapılması planlanabilir. Kanal tedavisi bu kapsamda sağlık durumunun oluşturması amacıyla uygulanan tedavi yöntemleri arasında yer alır.

Kanal Tedavisi Nedir?

Kanal tedavisi, dişin geri dönüşümsüz hasar gören damar sinir paketinin uzaklaştırılarak açılan boşluk alanın kanal dolgusu ile doldurulmasını kapsayan tedavi işlemleridir. Bölgedeki enfeksiyon kaynağının ortadan kaldırılarak doku kayıplarının ilerlemesini önlemek amacıyla uygulanır.

Kanal Tedavisinde Enfeksiyonun İyileştirilmesi İçin Tek Bir Seans Yeterli Olur Mu?

Mevcut enfeksiyon durumuna bağlı olarak tek seans içerisinde yapılan bir kanal tedavisi, ideal bir iyileşmenin sağlanması için yeterli olabilir. Bu hususun belirlenmesindeki ana kriter dokuların enfeksiyona maruziyet seviyesinin belirlenmesidir. 

Hangi Durumlarda Tek Seans ile Kanal Tedavisi Yapılabilir?

Enfeksiyonun damar sinir paketine tamamen yayılmadığı sinir dokularının bir kısmının canlılığını sürdürmeye devam ettiği durumlar tek seans kanal tedavisi için yeterli olabilir. 

Yükselerek komşu dişlere göre yukarıda yer alan dişlerin restore edilmesine ihtiyaç duyulduğunda yapılması gereken aşındırma uygulamaları sinir dokusunun açılmasına neden olabilecek düzeyde olabilir. Bu durumda bölgede enfeksiyon gelişimini önlemek amacıyla yapılan kanal tedavileri tek seans içerisinde uygulanabilir.

Sinir paketinin canlılığını kaybettiği durumda henüz herhangi bir bölgede enfeksiyon gelişimi başlamamışsa tek seansta kanal tedavisi tamamlanabilir.

Hangi Durumlarda Çok Seans ile Kanal Tedavisi Uygulanmasına İhtiyaç Duyulur?

Mevcut bir çene eklemi hastalığının varlığında eklem bölgesindeki hassas dokuların uzun süre gerektirecek bir tedavi sonucu irite edilmemesi amacıyla tedavi sürelerinin kısa tutulması için birden çok seansa ihtiyaç duyulabilir.

Hastanın çeşitli etkenlerle uzun bir tedavi seansına katılması mümkün olmadığından kısa süreli birden çok seans planlanabilir. 

Diş kanallarının eğri konumlandığı ya da tıkalı olduğu durumlarda uygun mekanik temizliğin sağlanabilmesi için birkaç seans uygulama yapılması gerekli olabilir. 

Sinir dokularının canlılığını kaybettiği durumlarda dişte enfeksiyon gelişmişse enfeksiyonun ideal bir şekilde uzakaştırılabilmesi için ara seans uygulamalarına ihtiyaç duyulur.

Enfeksiyonun diş kanalını aşarak çevre dokulara yayılım gösterdiği durumlarda dokuların enfeksiyonun ilgili bölgelerden uzaklaştırılması ve dokuların iyileştirilmesi için ek işlemlere ihtiyaç duyulur. Bu nedenle tedavi için birden çok seans planlanır.

Geçmişte kanal tedavisi görmüş dişlerde yeni bir enfeksiyon geliştiğinde uygulanan retreatment tedavileri, bölgenin yeterli bir şekilde temizlenebilmesi için birden çok seansta uygulanmalıdır.

Kanal Tedavileri Nasıl Yapılır?

Kanal tedavilerinin başında ihtiyaca bağlı olarak lokal anestezi uygulaması yapılarak ağrısız ve konforlu bir uygulama yapılması amaçlanır. Ardından ilgili dişin yüzeyindeki çürük lezyonları temizlenir ve kök kanallarının giriş bölgeleri açılır. Bölgede enfeksiyonun yayılım gösterdiği alanlar, mekanik aşındırmalardan ve özel yıkama solüsyonlarından yararlanılarak temizlenir. Tedavi için tek seansın yeterli olduğu durumlarda bu aşamadan sonra kök kanalı doldurulur ve üzerine diş için uygun restorasyon uygulaması yapılır.

Çok seanslı tedavilerde ise bölgenin olabildiğince enfeksiyondan arındırılması için gerekli uygulamalar yapılır. Kanal içerisine ilaç uygulanır ve ilacın etkinlik göstermesi için gerekli sürede bölgenin korunması amacıyla geçici dolgu uygulaması gerçekleştirilir. Yapılan bir sonraki seansta uygulanan ilaç uzaklaştırılarak kanal içinin durumu kontrol edilir. Enfeksiyonun devam etmesi durumunda ilaç uygulaması tekrarlanır, ortadan kaldırıldığı tespit edildiğinde ise kanal dolgusu uygulanabilir. Kanal dolgusunun ardından dişin restorasyonunun yapılmasıyla tedavi tamamlanır.

Kliniğimizde çeşitli kanal tedavisi uygulamaları tedavi ihtiyacına uygun olarak deneyimli diş hekimlerimiz tarafından yapılır. Dilediğiniz zaman Dentetik’e başvurarak ihtiyaç duyduğunuz kanal tedavisi uygulamaları için muayene olmak amacıyla hekimlerimize danışabilirsiniz.