ENDODONTİ

Lazer Destekli Kanal Tedavisi

Çeşitli etkenlerin ağız sağlığında neden olduğu bozulmalar dişin damar ve sinir paketini etkileyebilir. Damar ve sinir paketinde gelişen enfeksiyonlar bölgeyi bakterilerin çoğalması için uygun bir hale getirerek damar ve sinir paketinin geri dönüşümsüz olarak hasar görmesine neden olabilir. Bölgedeki enfeksiyonun sağlıklı dokulara yayılmasını önlemek için hasarın geri dönüşümsüz olduğu durumlarda kanal tedavilerine ihtiyaç duyulur.

Bu tedavilerin başarı oranı pek çok parametreye göre değişkenlik gösterebilir. Günümüzde rutin işlemlere dahil edilen birtakım güncel uygulamalarla yapılan tedaviler ise işlemlerin başarı şansını artırıcı etki gösterebilir. Lazer destekli kanal tedavisi bu kapsamda sıklıkla uygulanan yöntemler arasında yer alır.

Lazer Destekli Kanal Tedavisi Nedir?

Lazer destekli kanal tedavisi, dişin kök kanalı bölgesinde işlem yapılmasına ihtiyaç duyulan belirli işlemlerin bölgeye özel lazer uygulamalarıyla yapılmasını kapsayan tedavilerdir. Kanal tedavisinin hemen hemen her aşamasında lazer teknolojilerinden yararlanmak mümkündür.

Lazerler, çeşitli dalga boylarına ve enerjiye sahip olup bu özelliklere bağlı olarak doku seçici özellik gösterirler. Bu kapsamda çürük dokusu temizlenebilir, diş yüzeyi kök kanallarına ulaşımı sağlayacak şekilde düzenlenebilir, kök kanlının dezenfeksiyonu ya da kök ucu lezyonlarının tedavisi desteklenebilir. Bu uygulama yöntemleri, özellikle inatçı enfeksiyonların ya da kronik apse gelişimi olan dişlerin tedavisinde sağladığı avantajlar sayesinde sıklıkla tercih edilir.

Lazer Destekli Kök Kanal Dezenfeksiyonunun Avantajları Nedir?

Tedavinin pratik ve etkin bir şekilde uygulanmasına izin vererek tedavi süresinin azalmasında etkili olabilir.

Tedavi uygulamalarına uygun özel uçları kök kanalının çeşitli bölgelerine kolay bir şekilde ulaşım sağlayabilir. 

Doku seçici özelliği sayesinde sağlıklı dokuları maksimum oranda korumaya yardımcı olur.

Yapılan pek çok araştırmada çeşitli lazer uygulamalarının kanal tedavilerinde bölgedeki bakteri sayılarının azaltılmasında etkili olduğu gösterilmiştir.

Dezenfeksiyon etkisine paralel olarak tedavinin başarı şansını artırabilir ve iyileşme sürecini hızlandırabilir. 

Kanal tedavilerinin başarı oranlarına paralel olarak dişin kaybedilme ihtimalini azaltacağından diş kayıpları sonucu gözlenen fonksiyon ve estetik kaybın ortaya çıkma ihtimalini de düşürür.

Lazer Destekli Kanal Tedavisi Nasıl Yapılır?

Lazer destekli kanal tedavisi aşamaları, geleneksel kök kanal tedavileri ile paralellik gösterir. Tedavi planlamalarında sağlıklı dokuların korunması ve gerekli dezenfeksiyonun maksimum oranda sağlanabilmesi için hangi aşamalarda lazer kullanımına ihtiyaç duyulduğu belirlenir. Tedaviye geçildiğinde lokal anestezi uygulaması yapılarak hastanının konforu sağlanır ve kanal içerisindeki enfekte dokular çeşitli uygulamalarla temizlenir.

Gerekli alanlarda yapılan işlemlerde geleneksel tedavilerin yetersiz kaldığı durumda uygulamalar lazerle desteklenir. Yeterli dezenfeksiyonun sağlandığı ve enfeksiyonun tümüyle uzaklaştırıldığı durumlarda tek seanslı kanal tedavisi yapılarak tedavi tamamlanabilir. İleri düzeydeki enfeksiyonların gözlendiği durumlarda planlanan çok seanslı tedavilerde devam eden seanslarda geleneksel uygulamaların yanı sıra lazer destekli kök kanal dezenfeksiyonu yapılabilir.

Bu sayede enfeksiyon etkenlerinin bölgeden maksimum oranda uzaklaştırılması sağlanabilir. Kök kanallarında yapılan temizlik ve şekillendirme işlemlerinin ardından kök kanallarının ve dişlerin restorasyonu, geleneksel uygulamalarla aynı şekilde yapılır ve tedavi tamamlanır.

Lazer Destekli Kök Kanal Tedavisinden Sonra Süreç Nasıl İlerler?

Kanal tedavileri, işlem sonrasında günlük rutin uygulamalar için engel oluşturacak konfor kayıplarına neden olmayan işlemlerdir. Genellikle yalnızca tedaviyi takip eden ilk günlerde iyileşme sürecine bağlı olarak işlem yapılan dişin bir miktar hassasiyetinin arttığı gözlenir. Tedavinin lazer ile desteklenmesi ise dokulardaki yaralanmaları minimuma indirmesi ve iyileşme sürecinde katkı sağlaması sayesinde tedavi sonrasında gelişen hassasiyetin etkisini azaltabilir. Gelişen hassasiyet iyileşme sürecine paralel olarak ortadan kalktığından rutin ağız bakım işlemlerine ek olarak yapılmasına ihtiyaç duyulan bir uygulama yoktur.

Kliniğimizde deneyimli diş hekimlerimiz tarafından uygulanan kanal tedavilerinde güncel tedavi yöntemlerinden sıklıkla yararlanılır. Dilediğiniz zaman kliniğimize başvurarak lazer destekli kanal tedavisi uygulamaları için hekimlerimize danışabilirsiniz.