ORTODONTİ

Ortognatik Cerrahi

Çenelerin iskeletsel gelişim süreci, kalıtımsal faktörler ya da çeşitli travmalar etkisiyle bozulabilir. Yapıdaki bozulma çene kemiklerinin boyut ve konum özelliklerinde değişime neden olabilir. Kemiklerde gelişen bu anormal durum, çene ilişkilerini bozarak kişinin pek çok fonksiyonel aktivitesini kısıtlayıcı etkiler gösterdiğinden ilgili durumun tedavisinin planlanması oldukça önemlidir. Ortognatik cerrahi operasyonları, bu kapsamda uygulanan önemli tedavi işlemleri arasında yer alır.

Ortognatik Cerrahi Nedir?

Ortognatik cerrahi, çene kemiğinin düzenlenmesiyle iskeletsel yapının iyileştirilmesini sağlayan cerrahi operasyonlardır. Ortognatik cerrahiden yararlanılarak yapılan tedaviler hem çapraşıklık problemlerinin düzenlendiği ortodontik uygulamaları hem de doku düzenlemelerinin yapıldığı cerrahi uygulamaları barındırır. Bu nedenle tedavi süreci, bu alanlarda uzmanlaşmış ortodontist ve çene cerrahlarıyla beraber yürütülür. 

Ortognatik Cerrahiyle Hangi Problemlerin Tedavisi Sağlanır?

  • Dişlerin uygun pozisyonlara getirilmesi ile çapraşıklıklar düzenlenir.
  • Çenelerin pozisyonları ve birbirleriyle olan ilişkisinde çeşitli ayarlamalar yapılır. 
  • Ağız içi hacmindeki yetersizliğe bağlı gelişen solunum problemlemleri ortadan kaldırılır.
  • Çiğneme, yutma ya da ısırma fonksiyonlarındaki kayıpların geri kazanılması sağlanır. 
  • Dil fonksiyonunda kısıtlayıcı etkiye sahip durumların ortadan kaldırılmasıyla konuşma fonksiyonları iyileştirilir. 
  • Çene kemiklerinin ve dişlerin hatalı pozisyonlarından kaynaklanan estetik problemler ortadan kaldırılır.

İhtiyaç Duyulan Ortognatik Cerrahi Tedavileri Yapılmadığında Gelişen Problemler Nelerdir?

Isırma ve çiğneme fonksiyonlarındaki kısıtlılık yiyeceklerin iyi öğütülmeden tüketilmesine neden olarak sindirim sistemi ile ilgili birçok probleme neden olabilir. Ağız hijyeninin ideal bir şekilde sürdürülmesini engelleyen pek çok faktör dişlerin kısa sürede çürümesine, diş etlerinin çekilmesine ve ağız kokusu gelişimine neden olabilir.

Solunumu kısıtladığı durumlarda kişide uyku apnesi gibi solunum hastalıklarının gelişimine sebebiyet verebilir. Kişiyi solunum yolu enfeksiyonlarının gelişimine daha açık bir hale getirebilir. Solunum problemlerine bağlı kalp hastalıklarının gelişimi için zemin hazırlayabilir. 

Ortognatik Cerrahi Aşamaları Nelerdir?

Genel Planlama

Hastayla karşılaşılan ilk seansta öncelikle tedavi planının oluşturulabilmesi için detaylı bir muayene yapılmasına ihtiyaç duyulur. Klinik gözlemler, fotoğraf kayıtları, radyografik görüntüler ve kişinin ağız içerisinden alınan ölçülerle birlikte kişinin tedavi gereksinimi belirlenir. Buna uygun olarak tedavi aşamaları ana hatlarıyla kararlaştırıldıktan sonra uygulanacak ortodontik tedavi planı detaylı bir şekilde oluşturulur ve bir sonraki aşamaya geçilir.

Kişinin özel etkinliklerinin olduğu durumlarda da kısa bir süre çıkarılabilir ancak tedavinin gidişatını etkilememesi için sıklıkla tekrar edilmemesi gerekir. Günlük uygulamalara dikkat edildiğinde bir plak ortalama 15 gün boyunca kullanılır ve ardından bir sonraki plağa geçiş yapılır.

Ortodontik Tedavi ile Çapraşıklığın Düzenlenmesi

Cerrahi işlemlerin ideal bir şekilde uygulanabilmesi için öncelikle dişlerin çene kemiğinde mümkün olduğunca doğru pozisyonlarda bulunmasına ihtiyaç duyulur. Bu nedenle çeşitli ortodontik tedavi uygulamalarından yararlanılarak dişlerin konum özellikleri düzenlenir. Kişinin tedavi ihtiyacına bağlı olarak ortalama 1-2 yıl süren bu uygulamanın ardından cerrahi planlamalar yapılabilir. 

Cerrahi Planlama

Bu aşamada yeni radyografik görüntüler ve ağız içi ölçüleri alınarak dişlerin yeni pozisyonlarıyla birlikte çenelerin değerlendirmesi yapılır. Ardından alınan ölçüler üzerinden ameliyatta kullanılmak üzere ısırma plakları hazırlanır. Isırma plakları, cerrahi operasyon sırasında alt ve üst çenenin konum özelliklerinin belirlenmesinde ve sabitlenmesinde kullanılır.

Cerrahi Uygulama

Ortognatik cerrahi uygulamaları, genel anestezi altında yapılır. Uygulama yapılacak çenede pozisyonunun düzenlenmesine ihtiyaç duyulan kemik dokusu üç boyutlu olarak hareketli hale getirilir. Ardından planlama aşamasında hazırlanan ısırma plağının uygulanmasıyla çene kemiğinin doğru pozisyonu belirlenir. Bu pozisyonda özel vida ve mini plaklarla çevredeki kemik bölgelerine uygun bir şekilde sabitlenir. Bu uygulamalarla çenede ihtiyaç duyulan bölgenin uygun yönde yer değiştirmesi sağlanabilir.

Ortodontik Tedavi ile Bitirme

Cerrahi tedavi sonrası dokuların iyileşmesinin ardından tedavinin kalıcılığını sağlamak amacıyla ikinci bir ortodontik tedavi uygulamasına ihtiyaç duyulur. Bu uygulamalar kişiden kişiye değişim göstermekle birlikte genellikle 6-12 ay sürmektedir.

Kliniğimizde çene ilişkilerinin düzenlenmesi için planlanan tedavi uygulamaları alanında uzman hekimlerimiz tarafından uygulanmaktadır. Dilediğiniz zaman Dentetik’e başvurarak ortognatik cerrahi için detaylı muayenenizi yaptırmak amacıyla hekimlerimize danışabilirsiniz.