Kozmetik Diş Hekimliği

Porselen Laminalar

Diş dokuları; mevcut şekil, form ve renk özellikleriyle fonksiyonel ya da estetik alanda probleme neden olabilir. Bu durumlarda tedavi ihtiyacına bağlı olarak uygulanabilen pek çok diş tedavisi seçeneği bulunur ve protez uygulamaları tedavide sıklıkla tercih edilir. Protez uygulaması planlandığında ise dokuların korunma miktarı ve yapılacak uygulamanın dişe kazandıracağı dayanıklılık özellikleri arasında ideal bir denge kurulabilmesi sağlıklı bir tedavi için önemlidir.

Mümkün olduğunca dişe gerekli dayanıklılık özelliğini sağlamak için minimum düzeyde diş aşındırılmasına ihtiyaç duyulan tedavilerin tercih edilmesi planlanır. Porselen laminalar bu konuda önemli başarılara sahip diş protezi uygulamaları arasında yer alır.

Porselen Lamina Nedir?

Porselen laminalar, gülüş hattında yer alan dişlerin yalnızca ön bölgelerini kapsayacak şekilde hazırlanan özel diş protezleridir. Doğal diş dokusuna uyumlu çeşitli dayanıklılık özelliklerine sahip porselenlerle hazırlanarak dişin mevcut dokularının ön bölgeden desteklenmesini sağlar. Uygulanacağı alanda çeşitli deformasyonların tedavi edilmesine ya da dişlerin form, şekil ve renk özelliklerinin anlamlı bir şekilde düzenlenmesine imkan tanır. Uygun tedavi planıyla birlikte kişiye özgü tasarımların planlanması sayesinde mevcut estetik özellikler sürdürülebilir ya da kişiye estetik yeni bir gülüş profili kazandırılabilir.

Porselen Laminalar Tasarlanırken Nelere Dikkat Edilir?

Porselen laminalar tasarlanırken ağız ve diş sağlığının korunması ve geliştirilmesi birincil derecede önem taşır. Buna bağlı olarak ağız ve diş yapısına uygun, çevre dokular ile maksimum oranda uyuma sahip bir tasarım hazırlanır. Tasarımın estetik görünümüne katkı sağlaması amacıyla ise hastanın yüz profili, yaşı, cinsiyeti, karakter özellikleri gibi çeşitli parametreler değerlendirilir. Bu bilgiler ile birlikte hastanın estetik anlamdaki beklentilerinin de değerlendirilmesi sonucunda uygun tasarım alternatifleri ortaya çıkar.

Porselen Laminalar Hangi Durumlarda Uygulanabilir?

Dişin ön yüzeylerinde gözlenen aşınma problemleri dolayısıyla kaybedilen dokuların geri kazanılması amacıyla uygulanabilir.

Diş yüzeyindeki çatlakların ilerlemesini önlemek ve neden olduğu hassasiyetleri ortadan kaldırmak amacıyla tercih edilebilir.

Diş kırıklarında, doku kaybının meydana geldiği bölgeye ve kaybedilen doku miktarına bağlı olarak tedavi ihtiyacını karşılayabilir.

Çürük lezyonlarının kesici dişlerin yalnızca ön ya da yan yüzeylerinde yer aldığı durumlarda doku kaybını ortadan kaldırabilir.

Estetik olarak dişlerin en ya da boy özelliklerinin değiştirilmesinde kullanılabilir. Aralıklı diş dizilimine sahip kişilerde boşluk alanların kapatılmasında etkili olabilir.

Minimal düzeydeki çapraşıklıkların neden olduğu estetik problemlerin ortadan kaldırılması için tercih edilebilir.

Çeşitli renklenme problemlerinin maskelenmesi amacıyla uygulanabilir. Bunun yanı sıra dişlerin doğal koyu renk tonunun kalıcı olarak değiştirilmesi amacıyla da planlanabilir.

Porselen Laminalar Hangi Durumlarda Uygulanamaz?

Porselen laminalar ile diş dokusu arasında ideal bağlantıların sağlanabilmesi için uygulanacak dişin doku miktarı ve kalitesinin yeterli olması gerekir. Mine dokusunun yapısında bozulma ile karakterize çeşitli kalıtsal hastalıklar, porselen laminaların uygulanabilmesi için ihtiyaç duyulan bağlantı mekanizmasını bozabilir. Bu durumlarda laminalarda ihtiyaç duyulan bağlantı yöntemi uygulanamayacağından alternatif tedavi seçenekleri değerlendirilmelidir.

Dişte renk değişimi planlanan durumlarda renklenme ileri düzeyde ise porselen laminalar ile ideal oranda maskeleme yapılamayabilir. Bu durumlarda ışık geçirgenliği özelliği daha az olan alternatif protez uygulamalarının değerlendirilmesi daha başarılı sonuçlar sağlanmasında etkili olabilir.

Porselen laminalar, uygulandıkları dişlerde dayanıklılık özelliklerini önemli oranda artırsa da ilgili dişlere yüksek şiddette orantısız yükler gelmesini uzun süre tolere edemez. Dişe gelen yüklerde dengesizlik, alt çenenin baş başa kapanma göstermesi ya da önde konumlanması durumda gözlenebilir. Bunun yanı sıra diş sıkma, tırnak yeme ya da kalem ısırma gibi alışkanlıkların gelişmesi sonucunda da dişlere gelen yük dağılımı bozulabilir. Bu durumların varlığında porselen lamina uygulaması planlanmadan önce yük dengesini bozan etken tedavi edilmelidir.

Kozmetik Diş Hekimliği

Porselen Laminalarda Renklenme Meydana Gelir Mi?

Porselen laminaların yüzeyleri kolaylıkla cilalanabilir ve bu protezle cila uygulamasının ardından yüzey özelliklerini uzun süre muhafaza edebilir. Bu yüzey özellikleri renklenmeye neden olan çeşitli ürünlerin porselen laminaya tutunmasına engel olacağından laminalar renk özelliklerini oldukça uzun süre koruyabilir.

Porselen Lamina Tedavisinin Oluşturacağı Gülüş Profili Tedaviden Önce İncelenebilir Mi?

Porselen laminalar ile planlanan tedavinin tasarımı dijital sistemler üzerinden yapılır. Tedavi planı için hazırlanan tasarımlar tedaviden önce dijital ortamda hastaya sunularak kolaylıkla incelenebilir. Bunun yanı sıra diş dizilimlerinin uygun olması durumunda tasarımların tedavi öncesinde ağız içerisinde prova edilmesi de mümkün olabilir.

Porselen Lamina Uygulamalarından Sonra Protezin Bakımı Nasıl Sağlanır?

Porselen laminaların uzun ömürlü kullanılabilmesi için rutin ağız bakımı için gerekli olan diş fırçalama ve diş ipi kullanımına özen gösterilmesi önemlidir. Özellikle protezin diş ile bağlantı oluşturduğu alanların ideal bir şekilde temizlenmesine dikkat edilmelidir. Orantısız yükler bu protezlerin ömrünü tehlikeye atacağından kabuklu ve çok sert yiyeceklerin tüketiminden kaçınılması önerilir. Düzenli diş hekimi kontrolleri planlanarak ağız içerisinin güncel sağlık durumu ve protezin diş ile uyumunun rutin olarak değerlendirilmesi önemlidir. Rutin muayeneler dişlerin yük dağılımında meydana gelebilecek değişimlerin ya da dişlerde enfeksiyon gelişimlerinin erken dönemde teşhis edilmesini sağlayarak tedavi ömrünün uzamasında etkili olabilir.

Kliniğimizde fonksiyonların geri kazandırılması ve estetik bir gülüş profili oluşturulması amacıyla pek çok protez uygulaması deneyimli diş hekimleri tarafından uygulanmaktadır. Dilediğiniz zaman Dentetik’e başvurarak muayene randevunuzu oluşturabilir ve porselen laminalar ile size uygulanabilecek tedaviler hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.