Kozmetik Diş Hekimliği

Kompozit Laminalar

Ön bölgede yer alan dişler, genel görünüm ve gülüş profilinde oldukça önemlidir ve pek çok durumda kişide estetik kaygıların gelişmesine neden olabilir. Bu dişlerin görünümünün düzenlenmesi amacıyla uygulanabilen birçok tedavi alternatifi bulunur. Koşulların uygun olduğu durumlarda ise sağlıklı dokuları koruyarak oldukça minimal restorasyonlarla da tedavi edilebilmesi mümkün olabilir. Kompozit laminalar bu minimal restorasyon uygulamalarından biri olarak ön plana çıkar.

Kompozit Lamina Nedir?

Kompozit laminalar, dişin ön yüzeyinin düzenlenmesi amacıyla doğal diş dokusu ile pek çok konuda uyum sağlayan kompozit materyalden yapılan restorasyonlardır. Bu restorasyonlarla dişteki doku eksikliklerine bağlı fonksiyonel ve estetik problemler tedavi edilebilir ya da dişin form, şekil veya  renk özelliklerinde bir miktar değişim sağlanabilir. 

Kompozit Laminaların Dayanıklılık Özellikleri İyi Midir?

Kompozit laminalar, dişlere gelebilecek normal düzeydeki kuvvetlere dayanıklıdır ve bakımına özen gösterilmesi durumunda uzun yıllar boyunca etkili bir tedavi sağlayabilir. Fakat dişlere normal düzeylerin üzerinde yük gelmesini uzun süre tolere edemezler. Bu nedenle normal dişler için de risk oluşturan çok sert yiyeceklerin tüketimi ya da kabuklu yemişlerin dişlerle kırılması tedavi ömrünü oldukça kısaltabilir. Bunun yanı sıra diş sıkma, tırnak yeme, kalem ısırma gibi alışkanlıklarla da restorasyon zarar görebilir.

Kompozit Laminalar Hangi Durumlarda Tercih Edilebilir?

Dişin ön yüzeyinde gelişen minimal çatlakların tedavi edilmesi amacıyla uygulanabilir.

Belirli düzeydeki diş kırıklarının neden olduğu doku kayıpları bu restorasyonlarla tedavi edilebilir.

Doku kaybının ileri düzeyde olmadığı ve lezyonun dişin arka yüzeyine yayılım göstermediği durumlarda çürük lezyonlarının tedavisi amacıyla planlanabilir.

Dişlerde aşınmaya neden olan faktörlerin dişin yalnızca ön yüzeyini etkilemesi durumunda estetiğin düzenlenmesinde ve hassasiyet problemlerinin ortadan kaldırılmasında etkili olabilir.

Dişlerin renk özelliklerinde değişim sağlanması istendiğinde doğal diş renginden daha açık bir tonda kompozit lamina uygulanabilir.

Minimal çapraşıklık durumlarında dişlerde sağlıklı dokuda uygulama yapılmasına ihtiyaç duyulmadan çapraşıklığın neden olduğu estetik problemin maskelenmesinde kullanılabilir.

Diş seviyelerinin farklı olduğu durumlarda ihtiyaç duyulan dişlerde diş boyunun belirli bir miktar uzatılmasını sağlayabilir.

Dişlerin arasında aralıkların gözlendiği durumlarda, aralığın genişliğine bağlı olarak tedavi için kompozit lamina uygulaması planlanabilir.

Kompozit Laminalar ile Porselen Laminalar Arasında Ne Fark Vardır?

Kompozit laminalar ile porselen laminalar arasındaki en temel fark kullanılan materyaldir. Kullanılan materyallerin yapıları, yüzey özellikleri ve dayanıklılıkları çeşitli farklılıklar gösterebilir.

Kompozit laminaların dayanıklılığı ve yüzey özelliklerini koruma kapasitesi doğal diş dokuları gibi sınırlıdır. Bu nedenle tedavi sonrasında belirli periyotlarla cilasının yenilenmesi gerekir. Porselen laminalarda ise farklı dayanıklılık özelliklerine sahip çeşitli alternatifler bulunur ve bu restorasyonlar yüzey pürüzsüzlüğünü daha uzun süre koruyabilir. Porselen laminaların bütün bir yapı olarak hazırlanması gerekir. Bu nedenle kırılması gibi bir durumla karşılaşıldığında tedavinin yenilenmesi gerekir.

Kompozit laminalarda kullanılan materyal ekleme yapmaya uygun olduğundan kırılması durumunda hızlı ve kolay bir şekilde tamir edilebilir. Porselen laminalarda minimal de olsa proteze yer hazırlığı için dişte aşındırma yapılmasına ihtiyaç duyulur. Kompozit laminalar ise pek çok durumda dişin aşındırılmasına gerek olmadan uygulanabilir.

Kozmetik Diş Hekimliği

Kompozit Laminalarda Renk Değişikliği Gözlenir Mi?

Kompozit laminalar, doğal diş yüzeyleri gibi renkli gıdalardan etkilenme potansiyeline sahiptir. Cilalı yüzeyinin korunması ve rutin ağız bakımına özen gösterilmesi durumunda da doğal dişler gibi renk özelliklerinin devamlılığı sağlanabilir. Dış etkenlerden kaynaklanan lekelenmeler genellikle cila uygulamalarıyla giderilebilir.

Tedavi Uygulamasından Önce Kompozit Lamina Uygulamasının Sonucu Hakkında Bilgi Almak Mümkün Mü?

Uygun koşulların sağlanabildiği durumlarda uygulanacak tedavi dijital ortamda tasarlanabilir. Bunun yanı sıra dişlerin bulunması gereken hattın daha önünde yer almadığı durumlarda tasarımın ağız içerisinde tedaviden önce prova edilmesi de mümkün olabilir. 

Kompozit Laminaların Avantajları Nelerdir?

Çeşitli renk tonları, ışık geçirgenliği ve yüzey özellikleri bakımından doğal diş dokularıyla oldukça uyumludur.

Sağlıklı diş dokularını maksimum oranda koruyarak işlem yapılabilir.

Estetik planlamalar için alternatifi olan protez uygulamalarına kıyasla maliyeti daha düşüktür.

Dişte aşındırmaya ihtiyaç duyulmayan uygulamalarında anestezi işlemleri yapılmadan da tedavi süreci konforlu ve ağrısız bir şekilde tamamlanabilir.

Çeşitli diş hastalıklarının varlığında estetik bir tedavi yapılabilmesine izin verir.

Kozmetik Diş Hekimliği

Kompozit Laminalar ile Tedavi Nasıl Yapılır?

Kompozit laminalar, tedavi ihtiyacına bağlı olarak klinik ortamında direkt uygulanabilir ya da laboratuvar ortamında hazırlanabilir. Tedavi aşamasında öncelikle dokulardaki düzenleme ihtiyacı belirlenir ve gerekli durumlarda aşındırma ya da çürük temizliği işlemleri yapılır. Kompozit laminalar laboratuvar ortamında hazırlanacaksa bu aşamada ölçü alınır ve tasarım planına göre üretim yapılır.

Restorasyonlar hazır olduğunda dişlerle uyumu kontrol edilir, yüzeylerin hazırlığı yapılır ve laminalar diş yüzeyine yapıştırılarak tedavi tamamlanır. Direkt uygulama yapılacaksa kompozit materyal ile bağlantı sağlayabilmesi için diş yüzeyine asit ve özel bağlayıcı ajan uygulaması yapılır. Ardından kompozit dişin ön yüzeyine ihtiyaç duyulan miktarda uygulanır, planlanan değişimlere uygun olarak şekli düzenlenir ve özel bir ışın yardımıyla diş yüzeyine bağlantısı tamamlanır. Ardından diş dokuları ile uyumlu bir yüzey özelliği kazanması amacıyla detaylı bir cila işlemi yapılır ve tedavi tamamlanır.

Estetik alanda yapılan pek çok işlem, kliniğimizde deneyimli diş hekimlerimiz tarafından güncel teknolojilerinden yararlanılarak uygulanmaktadır. Dilediğiniz zaman Dentetik’e başvurarak randevu alabilir ve ihtiyaç duyduğunuz kompozit laminalar için hekimlerimize danışabilirsiniz.