Kozmetik Diş Hekimliği

Gülüş Tasarımı & Hollywood Smile

Kişinin gülüş profili ve bu alanda meydana gelen her değişim genel estetik görünümü büyük bir oranda etkileyebilir. Bu bölgede estetik alanda kayıp oluşması kişinin özgüveninin azalmasıyla sosyal yaşamını negatif etkileyebilir. Diş hekimliği alanında gelişen teknolojiler ile birlikte yapılan Gülüş Tasarımı & Hollywood Smile uygulamaları ise bu kapsamda gelişen pek çok problemin tedavi edilmesine imkan tanır.

Gülüş Tasarımı & Hollywood Smile Nedir?

Gülüş Tasarımı & Hollywood Smile, konuşma ve gülme gibi aktiviteler sırasında ağız ve dişlerin görünümünü değiştirmek amacıyla çeşitli dokuların düzenlenmesini kapsayan işlemler bütünüdür. Kişiye özgü olarak planlanan bu tedaviler, güncel bilgisayar destekli tasarım ve üretim teknolojilerinden yararlanılarak oluşturulabilir. Bu sayede çeşitli tasarım alternatifleri pratik ve detaylı bir şekilde planlanabilir ve tedavi sonuçlarının öngörülebilir olmasını sağlayabilir.

Gülüş Tasarımı & Hollywood Smile Uygulamalarının Planlanmasında Hangi Kriterler Göz Önünde Bulundurulur?

Gülüş Tasarımı & Hollywood Smile uygulamalarının tasarımı için değerlendirilen birincil parametre daima ağız ve diş yapısına uyumluluktur. Fonksiyonların sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi ya da geri kazandırılabilmesi için kilit rol alan bu parametre, tedavinin uzun ömürlü olabilmesi için büyük önem taşır. Bu kapsamda yapılan temel planlama hastanın yüz profili, yaşı, cinsiyeti, karakter özellikleri gibi diğer parametreler göz önüne alınarak düzenlenir. Kişinin estetik beklentilerini karşılayabilecek şekilde detaylandırılır.

Gülüş Tasarımı & Hollywood Smile tedavileri kapsamında ağız içerisindeki pek çok farklı dokuda uygulama yapılması planlanabilir. Bu dokularda elde edilmesi planlanan değişimler ise kişinin ihitiyacına bağlı olarak birçok farklı tedavi alternatifi ile sağlanabilir. Uygun tedavi seçeneklerinin belirlenmesi için estetik değişime neden olan ana etken ya da etkenlerin doğru değerlendirilmesi ve dokuların desteklenme ihtiyacının tespit edilmesi oldukça önemlidir. İdeal tedavi için bazı durumlarda yalnızca tek bir uygulama yeterli olabilir ancak kimi zaman tedavilerin kombine olarak planlanması daha başarılı bir tedavi sağlayabilir.

Gülüş Tasarımı & Hollywood Smile Tedavileri Kapsamında Hangi İşlemler Uygulanır?

Diş beyazlatma işlemleri kapsamında ofis tipi beyazlatma, ev tipi beyazlatma ya da tek diş beyazlatma uygulamaları yapılabilir.

Diş etinin düzenlenmesi (gingivoplasti) ile dokuların doğru konumlara getirilmesi sağlanabilir.

Diş etinin kesilmesi (gingivektomi) işlemleri ile çeşitli bölgelerdeki diş eti dokuları uzaklaştırılabilir.

Estetik dolgular ile kayıp görülen alanlar doldurulabilir.

Dental lamineler (laminate veneer) ile dişlerin ön yüzeyleri restore edilebilir.

Seramik kaplamalar kullanılarak dişi her yönden saran protezler hazırlanabilir.

Zirkon kaplamalar ve köprülerle diş dokuları kaplanabilir ve eksik diş görülen bölgeler restore edilebilir.

Gülüş Tasarımı & Hollywood Smile Kapsamında Hangi Problemlerin Estetik Tedavisi Yapılabilir?

Sağlıklı diş ve diş etine sahip olan kişilerde dişlerin şekil, form, renk ve konum özelliklerinin fizyolojik sınırlara uygun olarak değiştirilmesi planlanabilir. Bunun yanı sıra diş eti görünümünün düzenlenmesi amacıyla yumuşak dokular üzerinde çeşitli planlamalar yapılabilir. Estetik kaygıyı dişlerin renk tonlarının oluşturduğu durumlarda diş beyazlatma uygulamaları birkaç tona kadar ağartma sağlayabilmesi ile tercih edilebilir.

Daha belirgin renk değişimlerine ihtiyaç duyulduğunda ya da rengin kalıcı bir şekilde değiştirilmesi istendiğinde ise çeşitli restorasyonların planlanması tercih edilebilir. Restorasyonlar renk özelliklerinin yanı sıra şekil, form ve konum özelliklerinin düzenlenmesini de sağlayabilir. Bu sayede dişlerin boyu uzatılabilir, dişlerin aralıklı olması durumunda boşluk alanlar doldurularak dişlerin kontağı sağlanabilir.

Çapraşıklıkların seviyesine bağlı olarak dişlerin konumları düzenlenerek olması gereken bölgede sıralanmaları sağlanabilir. Estetik problemin diş eti görünümüne bağlı olarak meydana geldiği durumlarda asimetrik diş etleri seviyelendirilebilir, fazla diş eti dokusu uzaklaştırılarak diş etinin konumu değiştirilebilir. Bunun yanı sıra dudak konumlandırma işlemleri ile diş etinin gülüş esnasında daha az görünmesi de sağlanabilir. Pembe estetik uygulamaları olarak da bilinen bu işlemler, yalnızca diş etine bağlı estetik kaygı oluştuğunda tek başına uygulanabilir. Dişlerin de düzenlenmesi istendiğinde ise diğer tedaviler ile kombine edilebilir.

Kozmetik Diş Hekimliği

Diş veya Diş Etinde Mevcut Bir Hastalık Olduğunda Gülüş Tasarımı & Hollywood Smile Uygulamaları Yapılabilir Mi?

Gülüş Tasarımı & Hollywood Smile uygulamaları kapsamında yapılan bazı pek çok uygulama diş ve diş etinin hastalığı için de tedavi niteliği taşır. Tedavi prosedürü bu uygulamaları kapsamında olan hastalıkların varlığında gülüş tasarımı uygulamaları eş zamanlı olabilir. Ancak diş, diş eti ya da çene kemiğinde bu uygulamalar ile tedavi edilemeyecek aktif bir enfeksiyon varsa gülüş tasarımı uygulamalarından önce bu enfeksiyonların tedavisi yapılmalıdır.

Dişlerdeki minimal çürük ya da kırılma problemleri gülüş tasarımı uygulamaları kapsamındaki dolgu ya da lamine uygulamaları ile tedavi edilebilir. Doku kaybının daha yüksek olduğu ancak sinir dokularını etkilemediği durumlarda diş dokusunun desteklenme ihtiyacına bağlı olarak çeşitli kaplama uygulamaları tedavide etkili olabilir. Diş etinde çeşitli hastalıklara bağlı olarak gelişen form değişikliklerinin tedavisi ise diş eti düzenlenmesi ya da kesilmesi işlemleriyle yapılabilir. Eksik dişlerin neden olduğu fonksiyon kayıpları ise dişlerden destek alan köprü uygulamalarıyla ya da implanttan destek alan kaplama veya köprülerle tedavi edilebilir.

Kliniğimizde Gülüş Tasarımı & Hollywood Smile uygulamaları için ihtiyaç duyulan pek çok tedavi uygulaması güncel teknolojilerin avantajlarından yararlanılarak konforlu bir şekilde uygulanmaktadır. Bu kapsamda uygulanabilecek tedavilerin size özel olarak planlanabilmesi için Dentetik’e başvurarak deneyimli diş hekimlerimize danışabilirsiniz.