KOZMETİK DİŞ HEKİMLİĞİ

Diş Beyazlatma

Dişlerin renk tonları, günlük hayat rutinine dahil edilen pek çok uygulamadan etkilenebilir. Dişlerin sahip olduğu renk tonları ya da sonradan gelişen renkleşmeler pek çok kişide estetik kaygı oluşturabilir. Bu durumlarda çeşitli diş beyazlatma uygulamaları, dişlerin estetik görünümlerinin düzenlenmesine izin veren işlemler arasında önemli bir yer tutar.

Diş Beyazlatma Nedir?

Diş beyazlatma işlemleri, dişlerin daha açık bir renk tonuna ulaşması amacıyla diş hekimlerinin kontrolünde uygulanan ağartma işlemleri olarak tanımlanabilir. Kişinin tedavi ihtiyacına bağlı olarak çeşitli uygulama alternatifleri tercih edilebilir. Dişlerin genelinde renk tonunda açılma sağlanması istendiğinde ev tipi ya da ofis tipi beyazlatma uygulamaları planlanabilir. Lokal olarak dişin iç bölgesinde gelişen renklenmelerin tedavisi için ise tek diş beyazlatma uygulamaları tercih edilebilir.

Ofis Tipi Diş Beyazlatma Uygulaması Nasıl Yapılır?

Ofis tipi beyazlatma uygulamaları diş hekimi tarafından klinik ortamda kısa süre içerisinde yapılan tedavilerdir. Tedaviye dişi çevreleyen dokuların etkilenmesini önlemek amacıyla izolasyon uygulaması ile başlanır. Çevre dokular izole edildikten sonra dişlerin üzerine beyazlatıcı jel uygulanır ve homojen olacak şekilde dağıtılır. Bölgeye UV ışını ya da lazer uygulaması yapılmasıyla birlikte jel aktive edilmiş olur. Bu durum ortalama 1 saat gibi kısa bir sürede dişlerin renk tonlarının gözle görülür bir şekilde ağartılmasını sağlar. Yeterli uygulamanın yapılmasının ardından diş yüzeyinde bulunan jel bölgeden uzaklaştırılır ve dişler temizlenir. Uygulanacak seans sayısı kişinin renk değişim beklentisi ve dişlerin renk değiştirme potansiyellerine bağlı olarak belirlenir.

Ev Tipi Diş Beyazlatma Uygulaması Nasıl Yapılır?

Ev tipi beyazlatma uygulamaları, diş hekiminin planlaması ve kontrolleriyle birlikte kişinin ev ortamında yapacağı işlemlerle dişin ağartılmasını sağlayan tedavilerdir. Kişinin diş beyazlatma uygulamasını yapabilmesi için öncelikle diş dizilimine özgü bir plak hazırlanması gerekir.

Bu plaklar diş hekiminin alacağı ölçüler üzerinden laboratuar ortamında hazırlanır ve hastaya teslim edilir. Tedavi kişinin plaklara hekimin önerdiği dozda jeli yerleştirmesinin ardından plağı belirli bir süre kullanmasıyla sağlanır. Bu uygulama diş hekimi tarafından hastaya uygun olarak planlanabilse de genellikle 10 ila 15 gün yapılır. Etkili bir tedavi için plağın günlük ortalama 4 ila 6 saat ağız içerisinde tutulması önerilir.

Tek Diş Beyazlatma Uygulaması Nasıl Yapılır?

Tek diş beyazlatma uygulamaları, kanal tedavilerinin neden olduğu renklenme problemlerinin tedavi edilmesi amacıyla dişin iç yüzeyinde yapılan beyazlatma işlemleridir. Tedavi uygulamasında öncelikle ilgili dişin mevcut dolgusu sökülür ve beyazlatma jeli dişin içerisine yerleştirilir.

Ardından dişe geçici dolgu uygulaması yapılarak bir süre beyazlatma ajanının etki göstermesi beklenir. 3 günlük aralıklarla diş hekimi muayeneleri planlanarak dişte meydana gelen renk değişimi kontrol edilir. Renk tonunun ideal bir şekilde değişmesi sağlandığında ise geçici dolgu sökülüp diş içerisindeki beyazlatıcı jel uzaklaştırılır. Bölgenin temizliği yapıldıktan sonra kalıcı dolgu uygulanarak tedavi tamamlanır.

Diş Beyazlatma Tedavilerinden Sonra Nelere Dikkat Edilmelidir?

Diş beyazlatma tedavilerini takip eden ilk günlerde bir miktar hassasiyet gelişmesi normaldir. Minimal düzeyde olan bu durum, ortalama 2 gün içerisinde ortadan kalkar. Uygulama sonucunda sağlanan beyazlık etkisi ise renklendirici özelliğe sahip ürünlerin tüketilmesiyle zaman içerisinde azalabilir. Özellikle tedaviyi takip eden ilk iki hafta, bu ürünlerin renk pigmentlerinin dişlere tutunmasının daha kolay olduğu bir dönemdir. Uzun ömürlü bir tedavinin sağlanabilmesi için tedaviyi takip eden bu süreçte salça, sigara, çay, kahve gibi yoğun renk pigmenti içeren ürünlerin tüketimine ara verilmesi önerilir.

Kliniğimizde dişlerin renk tonunun ağartılması amacıyla ihtiyaç duyulan tedaviler deneyimli hekimlerimiz tarafından uygulanır. Dilediğiniz zaman Dentetik’e başvurarak diş beyazlatma tedavileri hakkında hekimlerimize danışabilirsiniz.