Sağlık Turizmi

Bir kişi hayatının pek çok farklı döneminde ağız sağlığında çeşitli problemlerle karşılaşabilir. Bu problemlerin ortadan kaldırılarak sağlığın korunması için diş tedavisi uygulamalarına ihtiyaç duyabilir. İhtiyaç duyulan tedavilerin sağlanmasında ülkelerin sağlık hizmetlerinin niteliği oldukça önemlidir. Hizmet kalitesinin standartları sağlayamadığı yerlerde ya da yüksek maliyet nedeniyle sağlık hizmetlerine ulaşılamayan durumlarda kişinin bulunduğu ülkede sağlığına geri kavuşması zorlaşır. Günümüzde uygulanan sağlık turizmi planlamaları ise yaşadığı ülkede ideal sağlık hizmetine ulaşmakta zorluk yaşayan kişilerin yüksek kalitede tedavi hizmetlerine erişebilmesini kolaylaştırmıştır.

Sağlık Turizmi Nedir?

Sağlık turizmi en temel tanımı ile çeşitli tedavi uygulamalarına ulaşmak amacıyla farklı bir bölgeye seyahat planlaması yapılmasıdır. Seyahatler ihtiyaç duyulan tedavi hizmetlerini karşılayabilecek şekilde organize edilir. Tedavi seanslarının dışında kalan süreç ise kişinin seyahat ettiği ülkede keyifli bir vakit geçirebileceği şekilde planlanır. Bu kapsamda seyahat edilecek bölgede uygun bir konaklama alanı belirlenir ve dinlenme ya da beslenme gereksinimleri için ihtiyaç duyulan alanlar sağlanır. Bölgeye uygun olarak çeşitli gezi ve eğlence planları organize edilir. Tüm planlamaların yapılması ile birlikte tedavi uygulamalarının hasta ve hasta yakınlarında neden olabileceği stres durumu ortadan kaldırılarak sürecin konforlu bir şekilde tamamlanması amaçlanır.

Gelişmiş Ülkelerde Sağlık Hizmetlerinin Dezavantajlı Yönleri Nelerdir?

Gelişmiş ülkeler, tedavi standartlarına uygun sağlık hizmeti sunmada başarılı olsa da sağlık hizmetleri genellikle oldukça maliyetlidir. Bu durum bu bölgelerde yaşayan kişilerin bulundukları bölgede ideal sağlık hizmetine ulaşımını oldukça zorlaştırabilir. Nüfusun ortalama yaşının yıl geçtikçe artması da insanların sağlık hizmetlerine ihtiyaçlarını ve buna bağlı olarak sağlık giderlerinin payını gün geçtikçe biraz daha artırmaktadır. Sağlık giderlerinin payındaki artışlar sosyal güvenlik maliyetlerinin de yükselmesine neden olmakta ve özel sigorta ya da sosyal güvenlik kurumlarının kişilerin bulundukları ülkede yüksek kalitedeki tıbbi hizmetler sunmasını zorlaştırmaktadır.

Türkiye’de İdeal Sağlık Hizmetlerine Ulaşmak Mümkün Mü?

Önemli bir lokasyona sahip olan Türkiye’de Avrupa standartlarına uygun tedavi imkanları sunulabildiğinden ideal sağlık hizmetlerine kolaylıkla ulaşılabilir. Yüksek deneyime sahip bilgili hekimleriyle nitelikli sağlık hizmetlerine ulaşımı oldukça kolaylaştırdığından sağlık turizmi kapsamında ön plana çıkan ülkelerden biridir. Ülkede özel sağlık sektörüne oldukça fazla yatırım yapılmış ve bununla birlikte güncel teknolojik ekipmanlar ile yapılan tedavilere ulaşım önemli derecede kolaylaşmıştır. Bu sayede standartlarına uygun bir şekilde pek çok güncel tedavi rutin olarak uygulanabilir hale gelmiştir.

Sağlık Turizmi Uygulamalarının Türkiye’de Planlanmasının Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

Eğitim dönemlerinde pek çok hastanın tedavilerini üstlenen ve nitelikli eğitim alan sağlık çalışanları ile tedavi hizmeti verir.

Pek çok özel kuruluş güncel gelişmeleri oldukça yakından takip eder. Sağlık çalışanlarının bu kapsamda gerekli eğitimleri alması ve klinikte ihtiyaç duyulan alt yapının oluşturulması ile birlikte güncel tedavi uygulamalarını hastalara sunar.

Tedavilerde FDA ya da CE onaylı, uluslararası olarak kabul gören medikal cihazların kullanımına yer verilir. 

Avrupa standartlarında uygulanan tedavilerin maliyetleri pek çok ülkeye kıyasla daha düşüktür. 

Hem konum özellikleri hem de dünyanın birçok bölgesine erişimi sağlayan uluslararası bir havayolunun olması sayesinde ülkeye ulaşımın sağlanması oldukça kolaydır. 

Ülkenin tarihi zenginlikleri ve uygun iklim koşulları birçok turistik aktivitenin yapılabilmesine imkan tanıyarak keyifli bir seyahat planlaması yapılabilmesine izin verir.

Sağlık Turizmi Uygulamalarında Diş Tedavileri Nasıl Planlanır?

Sağlık turizmi kapsamında tedavi planı kişinin yaşadığı ülkede bulunduğu sırada ana hatlarıyla oluşturulur. Bu kapsamda öncelikle kişiden bulunduğu ülkede yakın zamanda çektirdiği panoramik bir röntgen, ağız içinin farklı yönlerden çekilen fotoğrafları ve tedavi uygulamasına dair diğer tetkikler talep edilir. Ardından hastaya hem genel sağlık durumu ile ilgili hem de ağız ve diş sağlığı ile ilgili çeşitli sorular yöneltilir. Alınan bilgiler diş hekimi tarafından detaylıca değerlendirilir ve hastaya uygulanabilecek tedavi alternatifleri sunulur. Hastanın tedavi alternatifleri arasından bir seçim yapmasının ardından seyahat planı ve buna paralel olarak diş hekimi randevuları organize edilir. Kişi, tedavisinin yapılacağı kliniğe geldiğinde detaylı klinik muayenesi yapılır ve bu muayene ile birlikte yapılan tedavi planının son detayları belirlenerek tedavi aşamasına geçiş yapılır.

Sağlık Turizmi Kapsamında Hangi Diş Tedavileri Yapılabilir?

Çürük lezyonlarının yalnızca sert dokuda neden olduğu doku kayıplarının tedavi edilmesi amacıyla çeşitli restorasyon uygulamaları yapılabilir. 

Dişin damar ve sinir paketinin enfekte olduğu durumlarda kanal tedavileri uygulanabilir. Kanal tedavisi uygulanan dişlerin desteklenmesi amacıyla ihtiyaç duyulan özel protez uygulamaları tedaviye dahil edilebilir.

Diş dokularının kırılma, aşınma gibi etkenlerle kaybedilmesi durumlarında estetik dolgu, inlay-onlay uygulamaları ya da çeşitli protez tedavileri planlanabilir.

İyileştirilmesi mümkün olmayan dişlerin çekimi yapılabilir.

Diş eksiklikleri nedeniyle boşluk oluşan alanların tedavisi için dental köprüler uygulanabilir. Komşu dişlerden destek almadan restorasyon yapılabilmesi için ise implant uygulamaları tedavi planına dahil edilebilir.

Başlangıç seviyesindeki diş eti hastalıklarının tedavileri sağlanabilir. 

Sağlıklı diş eti dokularında ihtiyaç duyulan bir takım düzenlemelerin yapılması planlanabilir.

Çeşitli tedavi yöntemlerinden yararlanılarak dişler beyazlatılabilir.

Kişinin estetik kaygılarının ortadan kaldırılması amacıyla kişiye özgü gülüş tasarımları oluşturulabilir.

Kliniğimizde pek çok güncel uygulama deneyimli ve alanında uzman diş hekimlerimiz tarafından güncel teknolojik ekipmanlar ile standartlarına uygun şekilde yapılmaktadır. Dilediğiniz zaman Dentetik’e başvurarak yaşadığınız problemleri hekimlerimize danışabilir ve sağlık turizmi kapsamında sizin için bir planlama yapılmasını talep edebilirsiniz.