PEDODONTİ

Fissür Örtücü

Ağız ve diş sağlığının uzun bir süre sürdürülebilmesi için sağlığı koruyucu uygulamalara çocukluk döneminden itibaren dikkat edilmesi oldukça önemlidir. Ancak çocukların alışkanlıkları ve dişlerinin yeni sürmesine bağlı olarak gözlenen farklılıklar çürük gelişimine daha yatkın olmalarına neden olabilir. Çocuk hastalarımızda ağız sağlığını sürdürmeyi kolaylaştırmak için çeşitli koruyucu uygulamaların tedavi planına dahil edilmesi gerekebilir. Fissür örtücü, dişlerin çiğneme yüzeyinde sağladığı korumayla bu kapsamda etkili olan uygulamalar arasında yer alır. 

Fissür Örtücü Nedir?

Fissür örtücü uygulamaları, çocukların arka bölgede yer alan dişlerinin yüzeyindeki fissür adı verilen girintili alanların uygun bir materyalle doldurulmasını sağlayan tedavi işlemleridir. Çocuklarda bu tedavi uygulamalarına ihtiyaç duyulmasının ana sebebi, dişlerin yeni sürdüğü dönemlerde genellikle fissürlerin fırçalama ile temizlenemeyecek düzeyde derin olmasıdır. Fissür ötürücülerle çiğneme bölgesinde temizlenebilecek düz yüzeylerin oluşacağı şekilde bir düzenleme yapılır ve bölgede rutin ağız hijyeni uygulamalarının etkin bir şekilde sürdürülebilmesi sağlanır.

Fissür Örtücü Hangi Dişlere Uygulanır?

Fissür örtücüler genellikle çiğneme yüzeyine sahip sürekli azı ya da küçük azı dişlerine uygulanır. Ancak yüksek çürük riskine sahip çocuklarda ağızda fonksiyon görmesine ihtiyaç duyulan süt dişlerinin mümkün olan en uzun süre ağızda tutulabilmesi için süt azı dişlerine de uygulanması planlanabilir.

Fissür Örtücüler Ne Zaman Yapılır?

Fissür örtücülerin uygulanması için en ideal zaman dişin sürmesini tamamladığı en erken dönemdir. Çünkü dişlerin yeni sürdüğü dönem, diş dokularının çürüklere karşı en dirençsiz olduğu zamandır. Diş sürmesinin tamamlanmasına paralel olarak daimi birinci azı dişlerine 6-7, küçük azı dişlerine 10-11, ikinci azı dişlerine ise 12-13 yaşlarında fissür örtücü uygulanması ideal olarak kabul edilir. İlgili yaş aralıkları kişinin diş gelişim yaşına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bu dönemlerden sonra çürük gelişim riskinde artışın geliştiği durumlarda da uygulanması planlanabilir. Süt dişlerinde ise çürük gelişiminde artış tespit edilen herhangi bir dönemde ilgili dişin düşme zamanına uzun bir süre varsa fissür örtücü tedavisi planlanabilir.

Fissür Örtücülerin Yenilenmesine İhtiyaç Duyulur Mu?

Fissür örtücü uygulamalarında, dolgu yapımında kullanılan materyallerin daha akışkan formları kullanılır. Bu nedenle rutin olarak tedavinin tekrar edilmesine ihtiyaç duyulacak bir durum gelişmez. Ancak bölgedeki uygulamanın diş hekiminin önereceği sıklıkta oluşturulan rutin kontrol muayenelerinde değerlendirilmesi tedavinin etkinliği için önemlidir.

Fissür örtücülerin bir kısmı zaman içerisinde aşınarak ya da kırılarak bölgeden uzaklaşabilir. Bu durum genellikle fissür örtücünün derin bölgelerdeki koruyuculuğunun azalmasına neden olmaz. Ancak diş hekiminin bölgenin korunması için yeni bir fissür örtücü uygulamasına ihtiyaç duyulduğunu tespit etmesi durumunda ilgili dişteki fissür örtücü yenilenebilir.

Fissür Örtücü Tedavisi Ağrılı Mıdır?

Fissür örtücü işlemleri, ağrısız bir şekilde uygulanabilen tedavilerdir. Bunun ana nedeni diş dokularında herhangi bir aşındırma işlemine ihtiyaç duyulmadan yapılmasıdır. Uygulama sırasında herhangi bir ağrı ya da hassasiyet gelişmeyeceğinden anestezi uygulamalarına da ihtiyaç duyulmaması sayesinde çocuklar için oldukça konforlu bir tedavi sunar.

Fissür Örtücü Uygulamasından Sonra Nelere Dikkat Edilmelidir?

Fissür örtücü uygulamasını takip eden süreçte yalnızca rutin ağız hijyeni uygulamalarına dikkat edilmesi tedavinin etkinliğinin sağlanması için yeterli olur. Tedavi uygulamasından hemen sonra rutin uygulamalara geri dönülebilir, yiyecek ya da içecek konusunda herhangi bir kısıtlama uygulamasına ihtiyaç duyulmaz.

Kliniğimizde fissür örtücü de dahil olmak üzere koruyucu diş tedavisi işlemleri rutin olarak uygulanmaktadır. Dilediğiniz zaman Dentetik’e başvurarak çocuğunuzun ağız ve diş sağlığını sürdürmesinde fayda sağlayacak koruyucu diş tedavisi uygulamaları için deneyimli diş hekimlerimize danışabilirsiniz.